Gò Công Đông kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư bãi rác khu vực phía Đông

(THTG) Theo UBND huyện Gò Công Đông, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được Huyện ủy – UBND huyện quan tâm chỉ đạo. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong việc chung tay xây dựng môi trường văn minh, không ô nhiễm.

vlcsnap-2022-05-09-10h16m13s121.png

vlcsnap-2022-05-09-10h16m24s685.png

Bãi rác của huyện Gò Công Đông đã quá tải, không còn khả năng xử lý… Ảnh: Minh Nguyên

Trên địa bàn huyện có 1.027 cơ sở lập hồ sơ môi trường, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92,99%. Các xã trên địa bàn huyện đều đã xây dựng phương án thu gom rác thải nông thôn trình UBND huyện phê duyệt và đã triển khai thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 26 tổ vệ sinh thu gom rác trong khu dân cư chuyển ra điểm tập kết, hợp đồng Công ty Mỹ Châu chuyển về bãi rác huyện xử lý; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý đảm bảo môi trường đạt 70%…

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về BVMT của huyện còn khó khăn, do một bộ phận người dân còn vứt rác ra ven đường; vẫn còn một số hộ chăn nuôi chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt là bãi rác huyện Gò Công Đông đã quá tải, không còn khả năng xử lý, huyện Gò Công Đông kiến nghị với UBND tỉnh Tiền Giang sớm đầu tư bãi rác khu vực phía Đông, để xử lý rác, đảm bảo môi trường không ô nhiễm trong thời gian tới./.

Thanh Triều