Giá trị sản xuất công nghiệp Tiền Giang thực hiện hơn 47.000 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017

(THTG) Theo Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện hơn 47.000 tỉ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ và đạt gần 50% so với kế hoạch năm. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao , hơn 31%, kế đến là khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng trên 12% và khu vực kinh tế nhà nước chỉ tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2016.

sxcn sxcn1

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh 6 tháng 2017 ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Lê Long

Theo nhận định của ngành Công Thương tỉnh Tiền Giang: sản xuất công nghiệp của tỉnh trong 6 tháng qua tuy có phát triển nhưng yếu tố bền vững chưa cao. Một số ngành hàng như may mặc, linh kiện điện tử chưa có nhiều đơn hàng, nhiều doanh nghiệp đã giảm lượng công nhân sản xuất để chờ đơn hàng mới. Bên cạnh đó, tình trạng hàng tồn kho ở một số ngành hàng khác như: dược phẩm, thủy sản … đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất công nghiệp ở những tháng đầu năm 2017.

Thuỳ Trang