Giá sách giáo khoa lớp 3, 7 và lớp 10 năm học 2022-2023 cao gấp 3 lần bộ sách hiện hành

(THTG) Ngày 27-4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo lớp 3, lớp 7, lớp 10 được sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022-2023.

Theo đó, giá các bộ sách này cao hơn gấp 3 lần so với sách giáo khoa hiện hành. Theo lý giải của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách tăng cao một phần bởi số cuốn trong mỗi bộ nhiều hơn. Số cuốn tăng thêm trong các bộ mới chủ yếu phục vụ các môn như: Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp.

Sach 1

Sach 2

Phụ huynh và học sinh mua sách và dụng cụ học tập đầu năm học. Ảnh: Bùi Phong

Cụ thể: Bộ sách giáo khoa lớp 3 từ 177.000 đồng/bộ đến 183.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh). Bộ sách giáo khoa lớp 7 từ 208.000 đồng/bộ đến 209.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh). Bộ sách giáo khoa lớp 10 từ 246.000 đồng/bộ đến 301.000 đồng/bộ (tùy thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập của học sinh lựa chọn).

Giá bộ sách giáo khoa lớp 10 gồm tổng giá bìa sách của 5/7 môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp), 5 môn học lựa chọn và 3 chuyên đề học tập.

Thu Thuỷ