Gần 1,5 triệu cử tri đã được lên danh sách

(THTG) Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử tỉnh Tiền Giang, công tác bầu các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đến thời điểm hiện tại, các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được thành lập theo đúng thẩm quyền, số lượng, cơ cấu và đi vào hoạt động phục vụ công tác bầu cử.

Đối với việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử. Tính đến hết ngày 07/5, toàn tỉnh Tiền Giang có gần 1,5 triệu cử tri được lên danh sách theo từng khu vực bỏ phiếu; Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành cấp phát hơn 1,7 triệu thẻ cử tri theo quy định. Đồng thời trên cơ sở việc phân chia khu vực bỏ phiếu Ủy ban bầu cử các cấp đã in và cấp phát hơn 1,7 triệu phiếu bầu đại biểu Quốc hội và hơn 1,7 triệu phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cho các Ban bầu cử tỉnh.

vlcsnap-2021-05-10-16h07m06s623

TSu10 - 5 - 2021 THOI SU TOI

 Tính đến hết ngày 07/5, cấp tỉnh đã tổ chức được 53 cuộc tiếp xúc cử trí đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Ảnh: Bùi Phong

Việc tiếp xúc cử trí đối với ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi cấp được tổ chức riêng biệt, các cuộc tiếp xúc cử tri được thực hiện theo quy định về đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tính đến hết ngày 07/5, cấp tỉnh đã tổ chức được 53 cuộc tiếp xúc cử trí đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, số lượng cử tri tham dự mối cuộc bình quân 50 người (do đang trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19). Đa số cử tri đánh giá cao chương trình hành động của ứng cử viên và gửi gắm vào ứng cử viên nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, cải cách hành chính; môi trường, an ninh trật tự.

Song song đó Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, các phương án đã để ra nhằm đảm bảo công tác bầu cử diễn theo đúng quy định; tiếp tục triển khai các phương tin bảo đảm an ninh, trật tự; các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 phục vụ công tác bầu cử.

Mạnh Cường