Gần 1.200 cuộc hội nghị, tọa đàm góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Ngày 11/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, sau hơn 2 tháng tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tính đến nay, toàn hệ thống Công đoàn trong cả nước đã tổ chức được gần 1.200 cuộc hội nghị, tọa đàm, thu hút 40.000 lượt người tham gia với hơn 20.000 lượt ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

 

 Các cấp Công đoàn Việt Nam tổ chức gần 1.200 cuộc hội nghị, tọa đàm
 góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Ảnh: TA

Việc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong hệ thống công đoàn đã phát huy quyền làm chủ, huy động được trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tạo được sự đồng thuận, phản ánh ý chí, nguyện vọng của người lao động và hệ thống công đoàn các cấp trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đáng chú ý, thông qua việc lấy ý kiến này đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người lao động và các cấp công đoàn đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.

Đến thời điểm này, việc tổ chức các cuộc góp ý được tiến hành dân chủ, công khai, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

Với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong thời gian tới, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của mình, các tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc hội nghị, tọa đàm, hội thảo… để tiếp tục lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần cùng cả hệ thống công đoàn và toàn hệ thống chính trị xây dựng bản Hiến pháp mới “thể hiện tâm nguyện của toàn dân”./.