Bảo Châu, THPT Lưu Tấn Phát, nhất tuần 2 tháng 1

Cuộc thi tuần 1 tháng 1, Đường đến vinh quang năm 14 là sự tranh tài của 4 thí sinh:

  • Trương Đoàn Bảo Châu, THPT Lưu Tấn Phát tỉnh Tiền Giang
  • Nguyễn Thị Thanh Tuyền, THPT Phước Thạnh tỉnh Tiền Giang
  • Lê Phạm Thanh Ngân, THPT Bình Đông tỉnh Tiền Giang
  • Huỳnh Lê Toàn Quyền, THPT Nguyễn Văn Côn tỉnh Tiền Giang

4-thi-sinh

tranh-tai

Phần tranh tài của 4 thí sinh

4-thi-sinh-thang

Với 230 điểm chung cuộc, Trương Đoàn Bảo Châu, THPT Lưu Tấn Phát tỉnh Tiền Giang giành vòng nguyệt quế vòng thi tuần 2 tháng 1 Đường đến vinh quang năm 14. Người về thứ nhì là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, THPT Phước Thạnh tỉnh Tiền Giang với 205 điểm.

MT

Các bài viết liên quan