ĐỊA ĐIỂM THU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG

Các cuộc thi Đường đến vinh quang sẽ được ghi hình tại phim trường Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang, Đường D2B, Quảng trường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang