Thể lệ chương trình ‘Đường đến vinh quang’ lần thứ XI năm học 2019-2020

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1.Đối tượng dự thi

Học sinh đang học lớp 10, 11, 12 các trường học các tỉnh/thành Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có một trong hai điều kiện sau:

- Được các trường THPT xét chọn và các Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh/thành giới thiệu đăng ký dự thi;

- Đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức chương trình và thực hiện  đúng thủ tục, quy trình xét chọn của Ban Tổ chức (sẽ có hướng dẫn riêng khi  thí sinh liên hệ để đăng ký dự thi).

Lưu ý: Học sinh đã dự thi chung kết năm của chương trình “Đường đến Vinh quang” các năm trước không được tham gia dự thi.

2. Cách thức trả lời câu hỏi các vòng thi

- Thí sinh trả lời bằng lời nói (vòng thi Xuất phát) hoặc bằng cách nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính (các vòng thi còn lại). Câu hỏi bằng tiếng Anh, thí sinh phải trả lời bằng tiếng Anh.

- Đối với các vòng thi trả lời bằng cách nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính quy định như sau:

+ Đáp án phải là câu hoàn chỉnh, đúng chính tả, nếu là tiếng Việt phải có dấu và không được viết tắt (trừ các trường hợp đặc biệt như tên quốc tế viết tắt: WHO, UNICEF, AIDS…).

+ Thí sinh chỉ được phép nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính sau khi nghe khẩu lệnh “Thời gian bắt đầu” của người dẫn chương trình (MC) và có thể chỉnh sửa đáp án nếu còn thời gian theo quy định của chương trình.

+ Các câu hỏi có hiển thị đồng hồ đếm giờ riêng kèm theo câu hỏi, thí sinh sẽ bắt đầu nhập câu trả lời từ bàn phím khi thấy đồng hồ xuất hiện.

3. Về việc giải quyết khiếu nại kết quả của từng kỳ thi

- Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày dự thi, thí sinh có quyền được khiếu nại về kết quả của kỳ thi; Thí sinh có yêu cầu xin khiếu nại thì trực tiếp làm đơn xin khiếu nại (có ý kiến xác nhận của hiệu trưởng nhà trường) và gửi về địa chỉ:

Ban Tổ chức chương trình “Đường đến vinh quang” (Địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang – số 05, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Ban Tổ chức không nhận đơn khiếu nại của phụ huynh học sinh

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đơn, Ban tổ chức chương trình sẽ có ý kiến trả lời kết quả khiếu nại bằng văn bản cho nhà trường và thí sinh.

II. THỂ LỆ CHI TIẾT TỪNG VÒNGTHI

1. Vòng thi thứ nhất “XUẤT PHÁT”

Có 8 bộ đề cho vòng thi, thí sinh bấm phím chọn ngẫu nhiên 1 bộ đề để dự thi. Mỗi thí sinh có 60 giây để trả lời tối đa 12 câu hỏi của chương trình và thí sinh trả lời trực tiếp bằng lời nói để ghi điểm (không phải chờ MC đọc hết nội dung mỗi câu hỏi).

Quy luật chơi: “Thí sinh bấm phím để chọn 1 bộ đề. Trong 60 giây, mỗi thí sinh sẽ trả lời tối đa 12 câu hỏi thuộc mọi lĩnh vực. Trả lời đúng được cộng 10 điểm/mỗi câu; trả lời sai hoặc bỏ qua câu hỏi không cộng hay trừ điểm”.

2. Vòng thi thứ hai “RA KHƠI”

Qui luật chơi: “Có 4 câu hỏi bằng 4 đoạn video hay hình ảnh để thí sinh quan sát. Khi đồng hồ đếm ngược xuất hiện, 4 thí sinh cùng trả lời bằng máy tính, thời gian: 30 giây/1 câu trả lời.

+ Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được cộng 40 điểm;

+ Trả lời đúng và nhanh thứ hai được cộng 30 điểm;

+ Trả lời đúng và nhanh thứ ba được cộng 20 điểm;

+ Trả lời đúng và nhanh thứ tư được cộng 15 điểm;

+ Trả lời sai hoặc không trả lời thì không cộng hay trừ điểm.”

3. Vòng thi thứ 3 “VƯỢT SÓNG”

- Vòng thi được thiết kế có 1 đáp án của vòng thi gồm 1 cụm từ với các tiếng viết liền nhau (không dấu và không có khoảng trắng) và các đáp án của từng câu hỏi có ý nghĩa liên kết với nhau làm gợi ý cho thí sinh xâu chuỗi tìm ra đáp án của vòng thi.

- Vòng thi này gồm 4 câu hỏi về các lĩnh vực xã hội, tự nhiên, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, đời sống,… nằm trong các ô số từ 1 đến 4 và một câu gợi ý phụ để gợi ý mở đáp án của vòng thi khi đã hết 4 câu hỏi mà thí sinh chưa tìm ra được đáp án của vòng thi (câu gợi ý phụ không tính điểm mà chỉ được dùng gợi ý cho thí sinh bấm chuông trả lời đáp án vòng thi).

- Mỗi câu hỏi của vòng thi được ít nhất 1 thí sinh trả lời đúng sẽ giúp chương trình mở đáp án của câu hỏi gợi ý và ký tự tương ứng trong đáp án vòng thi sẽ được hiển thị giúp thí sinh tìm ra đáp án của vòng thi. Các ký tự của đáp án vòng thi sẽ không hiển thị khi cả 4 thí sinh đều không có câu trả lời đúng.

- Mỗi thí sinh có 1 lượt lựa chọn các câu hỏi tương ứng với các ô số của vòng thi.Các thí sinh sẽ cùng nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính với thời gian 20 giây cho mỗi câu. Thí sinh trả lời đúng được cộng 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

- Để trả lời đáp án của vòng thi, thí sinh sẽ bấm chuông để xác nhận; trả lời đúng sẽ được cộng điểm, trả lời sai không bị trừ điểm nhưng sẽ không được tiếp tục tham gia vòng thi.

Lưu ý: Khi MC bắt đầu đọc câu hỏi thì thời điểm tính cho câu hỏi đó cũng bắt đầu, tại thời điểm này có thí sinh bấm chuông để trả lời đáp án của vòng thi, MC mời thí sinh trả lời đáp án vòng thi và đánh giá đúng hay sai,

+ Nếu thí sinh trả lời đúng: kết thúc vòng thi.

+ Nếu thí sinh trả lời sai, thí sinh sẽ không được tính điểm và sẽ dừng cuộc chơi của vòng thi, các thí sinh còn lại tiếp tục vòng thi.

- Cách cộng điểm kết quả vòng thi:

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 1 câu hỏi: +60 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 2 câu hỏi: +50 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 3 câu hỏi: +40 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 4 câu hỏi: +30 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết câu hỏi gợi ý phụ: +20 điểm.

+ Trả lời sai đáp án của vòng thi thí sinh bị dừng  cuộc chơi vòng thi.

4. Vòng thi thứ tư “VINH QUANG”

- Vòng thi này có 3 kho câu hỏi với 3 gói điểm 10, 20, 30 của mỗi môn được sắp xếp theo liên môn:

+ Kho A: Toán, Lý, Hóa, Sinh;

+ Kho B: Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Nghệ thuật, Kiến thức phổ thông;

+ Kho C: Văn, Sử, Địa.

- Khi thí sinh chọn 1 kho và gói điểm, tên 1 môn trong kho tương ứng với gói điểm chọn sẽ xuất hiện để thí sinh quyết định đặt ngôi sao hi vọng (nếu có) trước khi MC đọc câu hỏi, 4 thí sinh cùng trả lời trên máy tính với thời gian 25 giây/1 câu hỏi.

Quy luật chơi: Có 2 vòng luân phiên lựa chọn câu hỏi dành cho 4 thí sinh:

- Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn kho và gói câu hỏi để trả lời câu hỏi để ghi điểm, cả 4 thí sinh cùng trả lời trên máy tính, với thời gian 25 giây/1 câu hỏi:

+ Thí sinh trả lời đúng sẽ được cộng số điểm của gói câu hỏi; trả lời sai không bị trừ điểm, ngoại trừ thí sinh được chọn câu hỏi thì bị trừ một nửa số điểm của gói câu hỏi;

+ Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng 1 lần trong 2 lượt lựa chọn câu hỏi của mình, trước khi MC đọc nội dung câu hỏi. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng sẽ cộng gấp đôi số điểm, trả lời sai sẽ bị trừ số điểm của gói câu hỏi, đối với 3 thí sinh còn lại, thí sinh nào trả lời đúng sẽ được cộng số điểm của gói câu hỏi, trả lời sai không bị trừ điểm”.

+ Chương trình không cho thí sinh dự thi có điểm âm. Vậy khi điểm  thí sinh bị âm thì chương trình mặc định là không (0) điểm.

Lưu ý: Khi đã hết 4 vòng thi mà có nhiều thí sinh đồng  hạng 1 hay hạng 2, Ban tổ chức sẽ căn cứ điểm thi của một số vòng thi để xác định thứ hạng của thí sinh dự thi. Cách xác định theo thứ tự các bước như sau:

  • Bước 1: Thí sinh nào có điểm thi vòng 1 (Xuất phát) cao hơn thì được xếp cao hơn;
  • Bước 2: Nếu điểm thi vòng 1 bằng nhau thì lấy điểm thi vòng 3 (Vượt sóng) để xếp hạng;
  • Bước 3: Nếu điểm thi vòng 1, vòng 3 bằng nhau thì lấy điểm vòng 4 (Vinh quang);
  • Bước 4:  Nếu các bước 1, 2, 3 vẫn chưa xác định được thứ hạng thì tiến hành bốc thăm để xét chọn thứ hạng.

III. THỂ LỆ CHỌN THÍ SINH VÀO KỲ THI VÒNG THI  CHUNG KẾT THÁNG(/QUÝ/NĂM) VÀ KẾT QUẢ XẾP HẠNG CỦA CÁC KỲ THI CHUNG KẾT:

– Kỳ thi vòng chung kết tháng (quý/năm) sẽ chọn 4 thí sinh dự thi:

+ 3 thí sinh đạt hạng 1 các kỳ thi  tuần (tháng/ quý) của tháng (quý/năm) tương ứng;

+ 1 thí sinh đạt hạng 2 cao nhất của 3 tuần (tháng/quý) của tháng(quý/ năm)

  • Kết quả cuộc thi các vòng chung kết được xếp thành 3 hạng: hạng Nhất (1 thí sinh), hạng Nhì (1 thí sinh) và hạng Ba (2 thí sinh). Việc xếp thứ  hạng 1, hạng 2 khi có nhiều thí sinh đồng điềm trong tất cả các kỳ thi chung kết tháng/quý/năm đều được  xác định theo quy trình qua các bước quy định ở mục II./.