Đưa nước ngọt đến người dân vùng cù lao, ven biển ở Tiền Giang

 Cùng với nhiều địa phương vùng ĐBSCL, hiện nay nước sinh hoạt đối với người dân vùng cù lao, ven biển của tỉnh Tiền Giang rất khó khăn. Dù chính quyền và ngành chức năng của tỉnh rất quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp nhưng tỉnh Tiền Giang vẫn còn thiếu khoảng 25.000 m3 nước ngọt/ngày, đêm.

Nguồn VOV