Đêm 16/10, bão Nesat giật cấp 13 vào Biển Đông

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão Nesat di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và đi vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

7h-8167

Vị trí và hướng di chuyển của bão Nesat. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 7 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vàokhoảng 19,3 độ vĩ bắc; 121,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 110km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

* Trước đó, hồi 1 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vàokhoảng 19,1 độ vĩ bắc; 122,3 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Nguồn Nhân dân