Đề xuất áp dụng lương hưu ở mức cao nhất có thể

Người được hưởng lương hưu từ ngày 1-7-2024 khi cải cách tiền lương sẽ được áp dụng ở mức cao nhất có thể.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết đã đề xuất người được hưởng lương hưu từ ngày 1-7 khi cải cách tiền lương cũng được áp dụng ở mức cao nhất có thể.

Bộ trưởng nhấn mạnh vấn đề được nhiều người băn khoăn là bỏ quy định mức lương hưu thấp nhất. Mức lương hưu thấp nhất thời gian vừa qua chỉ đúng cho một giai đoạn nhất định.

Theo đề xuất, khi thực hiện mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội sẽ bỏ mức lương hưu thấp nhất. Mức lương hưu thấp nhất hiện nay đang lấy mức lương cơ sở. Nhưng nếu lấy mức lương cơ sở này thì nhiều người có nhu cầu không thể tham gia bảo hiểm được, vì không đủ điều kiện tham gia bằng mức lương tối thiểu.

“Tại sao không cho người thấp hơn vẫn tham gia được, tôi đóng thấp thì tôi hưởng thấp, nhưng hưởng thấp còn hơn là không có; hai là đã đóng thấp nhưng người được bảo hiểm y tế, đối với người già như thế là rất quý” – Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng cải cách tiền lương là vấn đề mới, phức tạp và cốt lõi là trả lương theo vị trí việc làm. Tuy nhiên, muốn trả lương theo vị trí việc làm thì phải xác định được vị trí việc làm.

Vị trí việc làm có 3 đặc điểm gồm tính ổn định, lâu dài và thường xuyên. Kết cấu của mỗi vị trí việc làm gồm một bản mô tả công việc và khung năng lực.

Về mức tham chiếu, theo Bộ trưởng, bản chất mức tham chiếu là một khái niệm mới thay thế cho mức lương cơ sở, bởi vì trong Nghị quyết 27 đã nêu là bãi bỏ mức lương cơ sở. Mức tham chiếu thực chất tính trên cơ sở tăng trưởng kinh tế CPI và trên thực tiễn thu, chi, thay cho mức lương cơ sở.

Đề xuất áp dụng lương hưu ở mức cao nhất có thể- Ảnh 1.

Từ ngày 1-7-2024, khi cải cách tiền lương, người được hưởng lương hưu được áp dụng ở mức cao nhất

Bộ trưởng cũng khẳng định, vấn đề chênh lệch lương hưu trước và sau ngày 1-7 không khó giải quyết. Đây là về vấn đề chuyên môn, đã xử lý bằng Nghị định 42 liên quan đến các đối tượng trước và sau năm 2023. Vấn đề này không khó khăn gì và tính toán được theo nguyên tắc người hưởng lương hưởng sau ngày 1-7 mà chế độ cao thì sau này chúng ta chỉ tính phần CPI. Còn lại những người trước ngày 1-7 thì sẽ có tăng trưởng kinh tế CPI và một số tăng trưởng thực tế của quỹ.

“Đối với các khu vực khác liên quan đến hưu trí, chúng tôi với trách nhiệm cơ quan tham mưu đã đề xuất người được hưởng lương hưu ngày 1-7 khi cải cách tiền lương cũng áp dụng ở mức cao nhất có thể. 6 tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025, chúng ta cân bằng quỹ, không có kết dư, chấp nhận điều đó để đảm bảo quyền lợi cho người hưu trí” – Bộ trưởng nói.

Đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói sẽ cao hơn một bậc so với công nhân, viên chức.

Nguồn NLĐ