Đề nghị nâng cấp giải đua bò Bảy Núi thành sự kiện cấp quốc gia

      Ngày hội VHTTDL vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V sẽ được tổ chức tại KCN Xuân Biên (Tịnh Biên, An Giang) từ 1-5.12.

Ngày hội năm nay thêm nhiều hoạt động đặc sắc giới thiệu văn hóa 54 dân tộc anh em nói chung và của đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng. Tại đây, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh An Giang cũng tổ chức hội thảo “Hội nhập phát triển và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa khu vực III”. Tại hội thảo sẽ có những kiến nghị đề nghị Nhà nước xem xét nâng cấp giải đua bò Bảy Núi thành sự kiện cấp quốc gia và trong tương lai nâng cấp thành sự kiện cấp khu vực.