ĐBQH đề nghị khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công còn chậm

(THTG) Ngày 28-10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

vlcsnap-2022-10-28-15h09m01s380.png

vlcsnap-2022-10-28-15h03m23s390.png

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường ngày 28/10. 

Chỉ rõ hạn chế trong chậm giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ… các đại biểu cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện còn chậm, công tác phân bổ vốn, giao vốn còn chậm. Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ có giải pháp để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian phân bổ vốn và giao vốn.

Hiện nay 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai rất chậm. Tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển của 3 chương trình đến hết tháng 9/2022 ở mức rất thấp, chiếm 2,86 %.

vlcsnap-2022-10-28-15h09m38s212.png

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại phiên thảo luận.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, nguyên nhân khách quan, do Chương trình mục tiêu là chương trình mới, nhiều đối tượng, nhiều dự án cũng nhỏ lẻ, manh mún; quy trình, thủ tục theo các quy định của pháp luật cũng phức tạp; hệ thống văn bản, pháp luật cũng có một số nội dung chưa được điều chỉnh, hoàn thiện.

Buổi chiều , Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, trong đó có Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý./.

Minh Trí