Cựu Chiến binh Công ty Xăng dầu thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

(THTG) Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024 với truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh Công ty Xăng dầu Tiền Giang đã đoàn kết, tập hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Cựu chiến binh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất, và kinh doanh của Công ty, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững thương hiệu Petrolimex.

Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Ảnh: Việt Bình

Trong 5 năm qua, song song với phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Hội Cựu chiến binh Công ty Xăng dầu Tiền Giang cũng đã tích cực, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nâng cao đời sống, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2024 – 2029, Hội Cựu chiến binh Công ty Xăng dầu Tiền Giang sẽ thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với 10 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị; hàng năm, Hội cơ sở và 100% Chi hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có ít nhất 50% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đạt “Hội viên gương mẫu” và 100% gia đình hội viên đạt “Gia đình Văn hóa”.

Hội Cựu chiến binh Công ty Xăng dầu Tiền Giang cũng xác định phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phải gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua, các cuộc vận động của đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và giữ vững danh hiệu “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự”; hội viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân phải gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương.

Mạnh Cường