Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp SHC thành lập công đoàn cơ sở

(THTG) Công đoàn Các khu nghiệp tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp SHC, tại khu công nghiệp Long Giang làm lễ  thành lập công đoàn cơ sở tại công ty.

vlcsnap-2022-09-10-11h42m16s286.png

vlcsnap-2022-09-10-11h43m59s035.png

Quang cảnh buổi lễ  thành lập công đoàn cơ sở tại công ty SHC. 

Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp SHC được thành lập năm 2018, với nguồn vốn  đầu tư  từ Trung Quốc.  Do mới đi  vào hoạt động nên công ty hiện có 56 công nhân lao động.  Được sự vận động của Công đoàn các khu  công nghiệp tỉnh Tiền Giang,  Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp SHC đã nhanh chóng xúc tiến các thủ tục và chuẩn bị nhân sự cho việc thành lập công đoàn cơ  sở.

Việc thành lập công đoàn cơ sở sẽ giúp cho Công ty dễ dàng  hòa nhập với các hoạt động công đoàn tại Tiền Giang.  Qua đó thực hiện các thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động, đồng thời tham gia các phong trào do Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tiền Giang và  và Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang phát động./.

Tin và ảnh: Công Luận