Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

(THTG) Ngày 29-6, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế trung ương và Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến công bố kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Tiền Giang có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh liên quan.

vlcsnap-2022-06-29-16h02m46s535.png

vlcsnap-2022-06-29-16h04m39s281.png

Quang cảnh hội nghị công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Ảnh: Lê Thi

Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả điều tra chính thức tổng điều tra kinh tế có nhiều điểm sáng, theo đó kết quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế tiếp tục được duy trì, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của nền kinh tế. Cơ cấu nguồn vốn giữa các loại hình doanh nghiệp thay đổi theo hướng tích cực. Tỷ lệ người đứng đầu đơn vị có trình độ đại học và trên đại học đã tăng đáng kể.

vlcsnap-2022-06-29-16h01m49s879.png

vlcsnap-2022-06-29-16h05m12s161.png

Hình ảnh thống kê  một số lĩnh vực tại hội nghị. Ảnh: Lê Thi

Về kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021, số lượng các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội năm 2020 giảm so với năm 2016. Lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội tăng so với năm 2016. Lao động bình quân có sự phân hoá khá rõ nét theo loại hình hoạt động và theo vùng kinh tế. Trình độ người đứng đầu các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội đạt trình độ từ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ rất cao; lao động phân theo giới tính có sự phân hoá rõ nét, trong đó số lượng lao động nữ chiếm tỷ lệ thấp. Lực lượng lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu lao động phân theo nhóm tuổi trong các cơ sở hành chính. Trình độ đào tạo của lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị xã hội ngày càng được nâng cao, số lượng lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động; năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội cũng ngày càng được nâng cao.

Kết quả điều tra nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Nguyễn Phong