CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 26/12/2022 ĐẾN NGÀY 01/01/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/12/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _Tập 1+2+3+4
6h15 Phóng sự: Huyện Cai Lậy trên đường quy họach phát triển ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 31
7h05 Phim truyện Việt Nam : Bản hùng ca bên sông – Tập 2
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h10 Chương trình : Nét Việt
8h15 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 45
9h00 Tiếp sóng trực tiếp : Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng ” Hà Nội – Điện Biê Phủ trên không “
10h30 Phóng sự : Gạo Gò Công
10h45 Phố cười thân thiện
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 3
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 3
13h20 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h45 Phóng sự : Tri ân và chăm lo sức khỏe trên quê hương Ấp Bắc anh hùng
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 29
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Hài : Bắt ma
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 31
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 30
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 3
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 5 + 6 + 7 + 8
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 29
21h15 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 30
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 29
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 45
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Thiêng liêng biển đảo
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 30
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên GREAT BASIN
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 29
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 30
02h40 Khám phá thế giới : Những người bảo vệ thiên nhiên
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 3
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 3

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/12/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 5 + 6 + 7 + 8
6h15 Phóng sự :Tri ân và chăm lo sức khỏe trên quê hương Ấp Bắc anh hùng ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 32
7h05 Phim truyện Việt Nam : Pháo đài Tức Dụp – Tập 1
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 46
9h20 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h45 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch : Cái chẹt nghĩa tình
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 4
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 4
13h20 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h45 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 31
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 10 )
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 27
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 32
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
20h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 9 + 10 + 11 + 12
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 31
21h15 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 32
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 31
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 46
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Sức sống Cà Mau
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 32
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên DENALI
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 31
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 32
02h40 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 4
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 4

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/12/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 9 + 10 + 11 + 12
6h15 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 33
7h05 Phim truyện Việt Nam : Pháo đài Tức Dụp – Tập 2
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 47
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Lễ kỷ niệm 110 năm phong trào khởi nghĩa N’TRANG LƠNG ( 1912 – 2022 ) và khánh thành tượng đài N’TRANG LƠNG
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 5
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 5
13h25 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h45 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 33
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Khúc tự tình Xuân
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 28
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 34
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 2
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 13 + 14 + 15 + 16
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 33
21h15 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 34
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 33
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 47
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Lung linh Hòn Khoai
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 34
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên SOUTH DAKOTA
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 33
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 34
02h40 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 5
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 5

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 29/12/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 13 + 14 + 15 + 16
6h15 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 34
7h05 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 48
9h20 Truyền hình Thị xã Gò Công PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 6
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 6
13h25 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h45 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 35
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 11 )
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 29
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 36
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Việt Nam : Bức tranh để lại
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 17 + 18 + 19 + 20
20h35 Phóng sự : Kiểng cổ xứ Gò lan tỏa lời Bác dạy
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 35
21h15 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 36
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 35
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 48
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Về Bạc Liêu
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 36
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên GREAT SMOKY
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 35
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 36
02h40 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 3 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 6
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 6

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/12/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 17 + 18 + 19 + 20
6h15 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 35
7h05 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 2
7h50 Phóng sự tài liệu : Chuyện ở làng gốm Bồ Bát
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 49
9h20 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phố cười thân thiện
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 7
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 7
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h45 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 37
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 12 )
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 30
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 38
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Việt Nam : Bến vạn hoa – Tập 1
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 21 + 22 + 23 + 24
20h35 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 37
21h15 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 38 ( Hết )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 37
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 49
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Nơi ấy Gành Hào
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 38
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên YOSEMITE
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 37
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bóng tối rực rỡ – Tập 38 ( Hết )
02h40 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 4 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 7
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 7

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 31/12/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 21 + 22 + 23 + 24
6h15 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 36
7h05 Phim truyện Việt Nam : Bến vạn hoa – Tập 1
7h50 Phóng sự tài liệu : Mai Chiếu thủy Nu Gò Công
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 50
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Xuân quê hương
BUỔI TRƯA
11h01 Phim tài liệu : Sống cùng chim muông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 36
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 8
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 8
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 39
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 40
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Việt Nam : Bến vạn hoa – Tập 2
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Chuyên mục : Người lao động
20h00 Trực tiếp : Lệ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc
21h30 Chương trình : Đường Đến Vinh Quang
22h30 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h50 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
23h15 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 39
00h00 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 50
00h45 Khám phá biển đảo quê hương : Biển Bạc Sóc Trăng
01h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 40
01h45 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên CAPITOL REEF
02h15 Khám phá thế giới : Vũ khí của các loài vật
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 8
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 8

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Ca nhạc : Mừng xuân mới
6h00 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc ( PL )
6h15 Phố cười thân thiện
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 37
7h05 Phim truyện Việt Nam : Bến vạn hoa – Tập 2
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 51
9h20 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim tài liệu : Nhà văn Sơn Nam
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 9
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nanh thép – Tập 1
13h20 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h45 Phóng sự : Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 41
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 42
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 9
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 25 + 26 + 27 + 28
20h35 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 1
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 1
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 41
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 51
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Nơi sắc màu hội tụ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 42
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên CAPITOL REEF
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nanh thép – Tập 1
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 1
02h40 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã nước Anh
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 9
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 9