CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỪ NGÀY 24/12/2012 ĐẾN NGÀY 30/12/2012

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ HAI – NGÀY 24/12/2012

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Học tập tấm gương đạo đức HCM

6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình Ca nhạc thiếu nhi

– 7h00Chuyên mục : Thiếu nhiên nhi đồng

– 7h15Chương trình : Ca nhạc

– 8h00Bản tin kinh tế

– 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin trong nước

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Văn nghệ chủ nhật ( PL )

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 12h25 Địa chí phát thanh

– 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Ca cổ

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

– 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 15h00Bản tin trong nước ( PL )

– 15h05Chương trình : Ca khúc truyền thống (PL )

– 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

– 17h00Chuyên mục : Thiếu nhiên nhi đồng ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Tiền Giang + Học tập tấm gương đđ HCM + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Câu chuyện truyền thanh

– 19h45Nhìn ra thế giới ( PL )

20h00Trực tiếp chương trình : Bác sĩ gia đình

– 21h00Thời sự Đài Tiền giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

– 22h25Địa chí phát thanh ( PL )

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ BA – NGÀY 25/12/2012

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước

6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

– 7h00Chuyên mục : Tư vấn y tế

– 7h15Chương trình : Ca nhạc

– 8h00Bản tin kinh tế

– 8h05Chương trình : Văn nghệ địa phương

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin trong nước

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 12h25 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm

– 12h35 Nhạc không lời

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Tấu hài : Chuyện 3 người đi ăn cưới

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế

– 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 15h00Bản tin trong nước ( PL )

– 15h05Chương trình : Album của bạn

– 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

– 17h00Chuyên mục : Tư vấn y tế ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Tấu hài : Chuyện 3 người đi ăn cưới

– 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL)

– 20h10Chương trình : Album của bạn ( PL )

– 20h45Nhìn ra thế giới ( PL )

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

– 22h25Giới thiệu tác giả tác phẩm ( PL )

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ TƯ – NGÀY 26/12/2012

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết

6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

– 7h00Chuyên mục : Khoa học công nghệ và cuộc sống

– 7h15Chương trình : Ca nhạc

– 8h00Bản tin kinh tế

– 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin trong nước

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 12h25 Du lịch qua sóng phát thanh

– 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Ca cổ

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế

– 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 15h00Bản tin trong nước ( PL )

– 15h05Chương trình : Bác sĩ gia đình( PL )

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

– 17h00Chuyên mục : Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Chương trình: Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

– 18h15Trực tiếp Lễ khai mạc

Giải bóng đá Trẻ – Cúp Truyền hình TG Lần I / 2012

– 18h45Trực tiếp Trận 1 Bảng B Giải bóng đá Trẻ – Cúp Truyền

hình TG Lần I / 2012 Giữa : Tiền Giang – Cần Thơ

– 20h35Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc ( PL )

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

– 22h25Du lịch qua sóng phát thanh ( PL )

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ NĂM – NGÀY 27/12/2012

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Chuyện gần chuyện xa

6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

– 7h00Chuyên mục : An ninh trật tự

– 7h15Chương trình Ca nhạc

– 8h00Bản tin kinh tế

– 8h05Chương trình : Giai điệu quê hương

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin trong nước

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Ca cổ

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế

– 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 15h00Bản tin trong nước

– 15h05Chương trình : Giai điệu quê hương ( PL )

– 15h40Câu lạc bộ thể thao

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

– 17h00Chuyên mục : An ninh trật tự ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Tiền Giang + Tmục Chuyện gần chuyện xa + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Sân khấu – Trích đoạn : Lưu Minh Châu

– 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL)

– 20h10Chương trình : Ca cổ ( PL )

– 20h45Nhìn ra thế giới ( PL )

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

– 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ SÁU – NGÀY 28/12/2012

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục trả lời thư bạn nghe Đài

– 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới

– 6h40Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

– 7h00Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương

– 7h15Chương trình Ca nhạc

– 8h00Bản tin kinh tế

– 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin trong nước

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50Thông tin công cộng

– 12h05Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 12h25Tiết mục : Biển đảo Việt nam

– 12h40Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới

-12h55Nhạc chờ

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Tấu hài : Chuyện tình anh em sinh đôi

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 13h55Bản tin kinh tế

– 14h00Trực tiếp Trận 2 Bảng A Giải bóng đá Trẻ – Cúp Truyền

hình TG Lần I / 2012 Giữa : Vĩnh Long – Đồng Tháp

– 14h45Bản tin trong nước ( PL )

– 14h50Ca nhạc chờ

– 15h00Trực tiếp Trận 2 Bảng A Giải bóng đá Trẻ – Cúp Truyền

hình TG Lần I / 2012 Giữa : Vĩnh Long – Đồng Tháp

– 15h50Chuyên mục : Xây dựng Đảng

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

– 17h00Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Đài Tiền Giang + Trã lời bạn nghe Đài + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Tiết mục : Câu chuyện truyền thanh

– 19h50Chuyên mục : Xây dựng Đảng( PL )

– 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL )

– 20h10Tấu hài : Chuyện tình anh em sinh đôi

– 20h40Nhìn ra thế giới ( PL )

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 22h25Tiết mục : Biển đảo Việt nam ( PL)

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ BẢY – NGÀY 29/12/2012

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Môi trường & cuộc sống

– 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi

– 6h50Ca nhạc thiếu nhi

– 7h00Chuyên đề : Kinh tế

– 7h15Chương trình: Ca nhạc

– 8h00Bản tin kinh tế

– 8h05Chương trình : Giai điệu quê hương

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin trong nước

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Ca nhạc theo yêu cầu ( PL của trưa thứ năm )

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Chương trình : Ngày cuối tuần

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Ca cổ

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế

– 14h05Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc

– 15h00Bản tin trong nước ( PL )

– 15h05Sân khấu-Trích đoạn : Sở Vân cứu giá

– 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

– 17h00Chuyên đề : Kinh tế ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Tiền Giang + Tmục Môi trường & cuộc sống+Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Sân khấu-Trích đoạn : Sở Vân cứu giá

– 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL )

– 20h10Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc

– 22h15Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CHỦ NHẬT – NGÀY 30/12/2012

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang

– 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi

– 6h50Ca nhạc thiếu nhi

– 7h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV

– 7h15Chương trình : Ca nhạc

– 8h00Bản tin kinh tế

– 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin trong nước

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Khuyến nông khuyến ngư ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Chương trình : Văn nghệ chủ nhật

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Tấu hài : Chuyến xe tình lỡ

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 13h55Bản tin kinh tế

– 14h00Trực tiếp Trận 3 Bảng A Giải bóng đá Trẻ – Cúp Truyền

hình TG Lần I / 2012 Giữa : Cà Mau – Vĩnh Long

– 14h45Bản tin trong nước ( PL )

– 14h50Ca nhạc chờ

– 15h00Trực tiếp Trận 3 Bảng A Giải bóng đá Trẻ – Cúp Truyền

hình TG Lần I / 2012 Giữa : Cà Mau – Vĩnh Long

– 15h50Ca nhạc chờ

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

– 17h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Kể chuyệnthiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Chương trình Sân khấu truyền thanh :

Vỡ cải lương : Mối duyên hờ

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

(Lịch phát sóng có thể thay đổi vào giờ cuối)