CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỪ NGÀY 13/05/2013 ĐẾN NGÀY 19/05/2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH Thứ hai – NGÀY   13    THÁNG 05   NĂM 2013

BUỔI SÁNG

- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng              

- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay          

- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Học tập tấm gương đạo đức HCM           

- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25    Chương trình Ca nhạc thiếu nhi                

- 6h55      Thông báo + Quảng cáo             

- 7h00    Chuyên mục : Thiếu niên nhi đồng          

- 7h15    Chương trình Ca nhạc   

- 8h00    Bản tin trong nước         

- 8h05     Chương trình : Ca khúc truyền thống    

- 8h40     Câu lạc bộ thể thao       

- 9h00    Bản tin kinh tế  

- 9h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài         

- 10h00 Bản tin quốc tế

- 10h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh ( PL )

BUỔI TRƯA        

- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )            

- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật    

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang      

- 11h50 Thông tin công cộng      

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )            

- 12h25 Địa chí phát thanh          

- 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc       

BUỔI CHIỀU       

- 13h00 Bản tin An ninh trật tự  

- 13h05 Ca cổ    

- 13h40 Nhìn ra thế giới

- 14h00 Bản tin kinh tế ( PL )       

- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc               

- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )                              

- 15h05 Chương trình : Ca khúc truyền thống (PL )           

- 15h40 Câu lạc bộ thể thao ( PL )             

- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )      

- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )        

- 17h00 Chuyên mục : Thiếu niên nhi đồng ( PL )               

- 17h15 Thông báo + Ca nhạc     

- 17h30 Thời sự Tiền Giang + Học tập tấm gương đđ HCM + Dự báo TT    

BUỔI TỐI

- 18h00        Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam            Thời lượng

- 18h50        Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )            

- 19h10        Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )        

- 19h30        Câu chuyện truyền thanh     

- 19h45        Nhìn ra thế giới ( PL )              

- 20h05 Trực tiếp chương trình : Bác sĩ gia đình                   

- 21h00 Thời sự Đài Tiền giang ( PL )        

- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )    

- 22h25 Địa chí phát thanh ( PL )

- 22h40 Chương trình : Đọc truyện          

- 22h55        Bản tin cuối ngày      

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH Thứ ba – NGÀY  14   THÁNG 05  năm 2013

 

BUỔI SÁNG

 

- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng              

- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay          

- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang +  Tiết mục thi đua là yêu nước    

- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25    Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi              

- 6h55      Thông báo + Quảng cáo             

- 7h00    Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe

- 7h15    Chương trình : Ca nhạc

- 8h00    Bản tin trong nước         

- 8h05     Chương trình : Văn nghệ địa phương    

- 8h40     Câu lạc bộ thể thao       

- 9h00    Bản tin kinh tế  

- 9h05    Trực tiếp chương trình : Quà tặng âm nhạc          

- 10h00 Bản tin quốc tế

- 10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc    

 

BUỔI TRƯA        

- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )            

- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật    

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang      

- 11h50 Thông tin công cộng      

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )            

- 12h25 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm      

- 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc       

BUỔI CHIỀU       

- 13h00 Bản tin An ninh trật tự  

- 13h05 Tấu hài : Nàng dâu võ cọp            

- 13h40 Nhìn ra thế giới

- 14h00 Bản tin kinh tế  

- 14h05    Ca nhạc chọn lọc           

- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )              

- 15h05    Chương trình : Album của bạn                

- 15h40    Câu lạc bộ thể thao ( PL )           

- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )      

- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài         

- 17h00 Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe ( PL )      

- 17h15 Thông báo + Ca nhạc     

- 17h30 Thời sự Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước + Dự báo TT   

BUỔI TỐI

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam             Thời lượng

- 18h50       Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )             

- 19h10       Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )         

- 19h30        Tấu i : Nàng dâu võ cọp ( PL )          

- 20h05 Bản tin An ninh trật tự ( PL)        

- 20h10 Chương trình : Quà tng âm nhạc ( PL ) 

- 21h00 Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )       

- 21h30 Chương trình : Album của bạn   

- 22h05        Nhìn ra thế giới ( PL )              

- 22h25 Giới thiệu tác giả tác phẩm ( PL )               

- 22h40 Chương trình : Đọc truyện          

- 22h55        Bản tin cuối ngày      

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH Thứ tư  –  NGÀY   15   tháng    05    năm 2013

BUỔI SÁNG

- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng              

- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn NGÀY nay       

- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết       

- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25    Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi              

- 6h55      Thông báo + Quảng cáo             

- 7h00    Chuyên mục : Khoa học công nghệ và cuộc sống               

- 7h15    Chương trình : Ca nhạc

- 8h00    Bản tin trong nước         

- 8h05     Chương trình : Ca khúc truyền thống    

- 8h40     Câu lạc bộ thể thao       

- 9h00    Bản tin kinh tế  

- 9h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài         

- 10h00 Bản tin quốc tế

- 10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc    

 

BUỔI TRƯA        

- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )            

- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật    

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang      

- 11h50 Thông tin công cộng      

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )            

- 12h25 Du lịch qua sóng phát thanh      

- 12h45 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc       

BUỔI CHIỀU       

- 13h00 Bản tin An ninh trật tự  

- 13h05 Ca cổ    

- 13h40 Nhìn ra thế giới

- 14h00 Bản tin kinh tế ( PL )       

- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc               

- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )              

- 15h05 Chương trình : Bác sĩ gia đình  ( PL )         

- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )      

- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct c 9h05 )        

- 17h00 Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )      

- 17h15 Thông báo + Ca nhạc     

- 17h30 Thời sự Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết + Dự báo TT      

 

BUỔI TỐI

 

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50       Chương trình  : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )            

- 19h10        Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )        

- 19h30       Chương trình Sân khấu truyền thanh :

                                                          Vỡ cải lương : Mẹ ơi ! đừng bỏ con               

- 21h00 Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )       

- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )    

- 22h25 Du lịch qua sóng phát thanh ( PL )            

- 22h40 Chương trình : Đọc truyện          

- 22h55        Bản tin cuối ngày      

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ  NĂM  –  NGÀY   16   THÁNG   05   NĂM 2013

 

BUỔI SÁNG

 

- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng              

- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay          

- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Chuyện gần chuyện xa              

- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25    Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi              

- 6h55      Thông báo + Quảng cáo             

- 7h00    Chuyên mục : An ninh trật tự     

- 7h15    Chương trình Ca nhạc   

- 8h00    Bản tin trong nước         

- 8h05     Chương trình : Giai điệu quê hương      

- 8h40     Câu lạc bộ thể thao       

- 9h00    Bản tin kinh tế  

- 9h05    Trực tiếp Chương trình : Quà tng cổ nhạc           

- 10h00 Bản tin quốc tế

- 10h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài         

 

BUỔI TRƯA        

 

- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )            

- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật    

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang      

- 11h50 Thông tin công cộng      

- 12h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu     

               

BUỔI CHIỀU       

               

- 13h00 Bản tin An ninh trật tự  

- 13h05 Ca cổ    

- 13h40 Nhìn ra thế giới

- 14h00 Bản tin kinh tế ( PL )       

- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc               

- 15h00 Bản tin trong nước         

- 15h05 Sân khấu-Trích đoạn : Từ đó em buồn    

- 15h40 Câu lạc bộ thể thao        

- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )      

- 16h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc    

- 17h00 Chuyên mục : An ninh trật tự  ( PL )         

- 17h15 Thông báo + Ca nhạc     

- 17h30 Thời sự Tiền Giang + Tmục Chuyện gần chuyện xa + Dự báo TT  

BUỔI TỐI

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50       Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )             

- 19h10       Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )         

- 19h30       Sân khấu-Trích đoạn : Từ đó em buồn ( PL )   

- 20h00 Bản tin An ninh trật tự ( PL )       

- 20h05       Trực tiếp Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện       

- 21h00 Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )       

- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )    

- 22h25        Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40 Chương trình : Đọc truyện          

- 22h55        Bản tin cuối ngày      

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ SÁU  – NGÀY    17   THÁNG 05   NĂM 2013

 

BUỔI SÁNG

 

- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng              

- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay          

- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục trả lời thư bạn nghe Đài            

- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25    Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi              

- 7h00    Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương             

- 7h15    Chương trình Ca nhạc   

- 8h00    Bản tin trong nước         

- 8h05     Chương trình : Ca khúc truyền thống    

- 8h40     Câu lạc bộ thể thao       

- 9h00    Bản tin kinh tế  

- 9h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài         

- 10h00 Bản tin quốc tế

- 10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc    

 

BUỔI TRƯA        

- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )            

- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật    

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang       

- 11h50 Thông tin công cộng       

- 12h00 Tiết mục : Biển đảo Vit nam     

- 12h15 Câu lạc bộ thể thao        

- 12h35    Chuyên mục : Xây dựng Đảng                 

- 12h55    Nhạc không lời ( Nhạc chờ )     

BUỔI CHIỀU       

- 13h00 Bản tin An ninh trật tự  

- 13h05 Tấu hài : Lộ tẩy 

- 13h40 Nhìn ra thế giới

- 14h00 Bản tin kinh tế  

- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc               

- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )              

- 15h05 Chương trình : Ca khúc truyền thống ( PL )          

- 15h40 Câu lạc bộ thể thao ( PL )             

- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )      

- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )        

- 17h00 Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương ( PL )  

- 17h15 Thông báo + Ca nhạc     

- 17h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Trã lời bạn nghe Đài + Dự báo TT             

 

BUỔI TỐI

 

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50       Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )             

- 19h10       Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )         

- 19h30       Tiết mục : Câu chuyện truyền thanh

- 19h50     Chuyên mục : Xây dựng Đảng  ( PL )    

- 20h05 Bản tin An ninh trật tự ( PL )       

- 20h10        Chương trình : Quà tng cổ nhạc ( PL )            

- 21h00 Thời sự Đài Tiền Giang  ( PL )      

- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )    

- 22h25 Tiết mục : Biển đảo Vit nam ( PL)           

- 22h40 Chương trình : Đọc truyện          

- 22h55 Bản tin cuối ngày             

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH Thứ bảy  – NGÀY   18    tháng    05   NĂM 2013

BUỔI SÁNG

- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng              

- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay          

- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Môi trường & cuộc sống           

- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25    Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi        

- 6h40      Ca nhạc thiếu nhi          

- 6h55      Thông báo + Quảng cáo             

- 7h00    Chuyên đề : Kinh tế       

- 7h15    Chương trình  : Ca nhạc                

- 8h00    Bản tin trong nước         

- 8h05     Chương trình : Giai điệu quê hương      

- 8h40     Câu lạc bộ thể thao       

- 9h00    Bản tin kinh tế  

- 9h05    Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc         

- 10h00 Bản tin quốc tế

- 10h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài         

BUỔI TRƯA        

- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )            

- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật    

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang      

- 11h50 Thông tin công cộng      

- 12h05 Chương trình : Ngày cuối tuần  

 

BUỔI CHIỀU       

 

- 13h00 Bản tin An ninh trật tự  

- 13h05   Chương trình : Dạ khúc tri âm 

- 13h40 Nhìn ra thế giới

- 14h00 Bản tin kinh tế  

- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc               

- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )              

- 15h05 Sân khấu-Trích đoạn : Sương gió giang hồ            

- 15h40 Câu lạc bộ thể thao ( PL )             

- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )      

- 16h05    Ca nhạc theo yêu cầu ( PL của trưa thứ năm )  

- 17h00 Chuyên đề : Kinh tế ( PL )            

- 17h15 Thông báo + Ca nhạc     

- 17h30 Thời sự Tiền Giang + Tmục Môi trường & cuộc sống+Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam            

- 18h50       Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi ( PL )        

- 19h10       Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )         

- 19h30       Sân khấu-Trích đoạn : Sương gió giang hồ   ( PL )          

- 20h05 Bản tin An ninh trật tự ( PL )       

- 20h10        Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )           

- 21h00 Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )       

- 21h30 Chương trình : Ca nhạc

- 22h15        Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40 Chương trình : Đọc truyện          

- 22h55 Bản tin cuối ngày             

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH Chủ nhật  – NGÀY   19   tháng    05    NĂM 2013

 

BUỔI SÁNG

 

- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng              

- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay          

- 5h30    Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang               

- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25    Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi        

- 6h40     Ca nhạc thiếu nhi           

- 6h55      Thông báo + Quảng cáo             

- 7h00    Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV

- 7h15    Chương trình : Ca nhạc

- 8h00    Bản tin trong nước         

- 8h05     Chương trình : Ca khúc truyền thống    

- 8h40     Câu lạc bộ thể thao       

- 9h00    Bản tin kinh tế  

- 9h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài         

- 10h00 Bản tin quốc tế

- 10h05 Chương trình : Nghệ sĩ và cuộc đời          

 

BUỔI TRƯA        

 

- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )            

- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật    

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang      

- 11h50 Thông tin công cộng      

- 12h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh          

 

BUỔI CHIỀU       

 

- 13h00 Bản tin An ninh trật tự  

- 13h05 Tấu hài : Mộng minh tinh             

- 13h40 Nhìn ra thế giới

- 14h00 Bản tin kinh tế  

- 14h05   Chương trình  : Ca nhạc chọn lọc             

- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )              

- 15h05 Chương trình : Lng nghe và trò chuyn ( PL )    

- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )      

- 16h05 Chương trình : Ngày cuối tuần ( PL của ngày thứ bảy )    

- 17h00 Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV ( PL )     

- 17h15 Thông báo + Ca nhạc     

- 17h30   Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang + Sự kiện tuần qua+ Dự báo TT              

BUỔI TỐI

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50       Chương trình : Kể chuyện  thiếu nhi ( PL )       

- 19h10       Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )         

- 19h30        Chương trình Sân khấu truyền thanh : Vỡ cải lương : Nợ một kiếp người        

- 21h00 Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )       

- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc               

- 22h25         Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc                

- 22h40 Chương trình : Đọc truyện          

- 22h55         Bản tin cuối ngày