CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỪ NGÀY 04/02/2013 ĐẾN NGÀY 10/02/2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ HAI – NGÀY 04/02/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Học tập tấm gương đạo đức HCM

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương trình Ca nhạc thiếu nhi

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Thiếu niên nhi đồng

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 7h50Tiết mục : Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Kỳ 7

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Tạp chí phát thanh ( PL )

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 12h25 Địa chí phát thanh

- 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Ca cổ

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Chương trình : Ca khúc truyền thống (PL )

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

- 17h00Chuyên mục : Thiếu niên nhi đồng ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Học tập tấm gương đđ HCM + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Câu chuyện truyền thanh

- 19h45Nhìn ra thế giới ( PL )

- 20h00Trực tiếp chương trình : Bác sĩ gia đình

- 21h00Thời sự Đài Tiền giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Địa chí phát thanh ( PL )

- 22h40Chương trình : Đọc truyện

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ BA- NGÀY 05/02/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 7h50Tiết mục : Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Kỳ 8

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Văn nghệ địa phương

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Trực tiếp chương trình : Quà tặng âm nhạc

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 12h25 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm

- 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Tấu hài : Đất đai thời di động

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05 Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Chương trình : Album của bạn

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 17h00Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Tấu hài : Đất đai thời di động( PL )

- 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL)

- 20h10Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Album của bạn

- 22h05Nhìn ra thế giới ( PL )

- 22h25Giới thiệu tác giả tác phẩm ( PL )

- 22h40Chương trình : Đọc truyện

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ TƯ – NGÀY 06/02/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Khoa học công nghệ và cuộc sống

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 7h50Tiết mục : Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Kỳ 9

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 12h25 Du lịch qua sóng phát thanh

- 12h45 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Ca cổ

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Chương trình : Bác sĩ gia đình( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

- 17h00Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50Chương trình: Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Chương trình Sân khấu truyền thanh :

Vỡ cải lương : Mùa xuân ngũ trong đêm

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Du lịch qua sóng phát thanh ( PL )

- 22h40Chương trình : Đọc truyện

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ NĂM – NGÀY 07/02/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Chuyện gần chuyện xa

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : An ninh trật tự

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 7h50Tiết mục : Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Kỳ 10

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Giai điệu quê hương

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Trực tiếp Chương trình : Quà tặng cổ nhạc

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Ca cổ

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước

- 15h05Sân khấu-Trích đoạn : Điệp khúc tình yêu

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

- 17h00Chuyên mục : An ninh trật tự( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tmục Chuyện gần chuyện xa + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Sân khấu-Trích đoạn : Điệp khúc tình yêu

- 20h00Bản tin An ninh trật tự ( PL )

- 20h05Trực tiếp Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40Chương trình : Đọc truyện

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH ĐẶC BIỆT MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013

Thứ sáu – Ngày8 / 02 / 2013 – Nhằm ngày 28 Tết

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày naySản xuất nông sản Tết

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục trả lời thư bạn nghe Đài

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhiMùa xuân em hát

- 7h00Chuyên mục : Tiếng nói từ các địa phương – Tết đến với

người trồng dừa huyện Gò Công Tây

- 7h15Chương trình : Ca nhạcXuân đã về

- 7h50Tiết mục : Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Kỳ 11

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05CT : Ca khúc truyền thốngMùa xuân về lại chiến khu

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Hoa xuân

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày naySản xuất nông sản Tết

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50Thông tin công cộng

- 12h00Tiết mục : Biển đảo Việt nam – Tiềm năng & triển vọng

của kinh tế biển Gò Công

- 12h15Câu lạc bộ thể thao

- 12h35CM : Xây dựng Đảng Đảng bộ TG với bức tranh KTXH 2012

- 12h55Nhạc không lời ( Nhạc chờ )

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Tấu hài : Kỳ ngộ 30 Tết

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọcXuân và tuổi trẻ

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05CT : Ca khúc truyền thốngMùa xuân về lại chiến khu

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

- 17h00Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Đài Tiền Giang + Trã lời bạn nghe Đài + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Tiết mục : Câu chuyện truyền thanh – Tết vui tươi lành

mạnh , an toàn , tiết kiệm

- 19h50Chuyên mục : Xây dựng Đảng( PL )

- 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL )

- 20h10Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Tiết mục : Biển đảo Việt nam ( PL)

- 22h40Chương trình : Đọc truyện Trước mùa xuân

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH ĐẶC BIỆT MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013

Thứ bảy – Ngày9 / 02 / 2013 – Nhằm ngày 29 Tết – Giao thừa

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay – Đồng hành cùng nhà

nông một năm nhìn lại

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Môi trường & cuộc sống

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Kể chuyện thiếu nhi – Sự tích bánh dày bánh chưng

- 6h40Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Mùa xuân mới

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên đề : Kinh tế – Gặp gỡ doanh nhân tiêu biểu khu

vực ĐBSCL 2012

- 7h15Chương trình: Ca nhạc – Lộc xuân

- 7h50Tiết mục : Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Kỳ 12

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Giai điệu quê hương – Vạn xuân

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Chương trình : Ngày cuối tuầnĐón xuân

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Chương trình : Dạ khúc tri âm

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05Chương trình : Quà tặng giai điệu ngày xuân

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Sân khấu-Trích đoạn : Nấu bánh đêm xuân

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Ca nhạc theo yêu cầu ( PL của trưa thứ năm )

- 17h00Chuyên đề : Kinh tế ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tmục Môi trường & cuộc sống+Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 19h00Sân khấu : Qúy tử chốn thiên đình

- 20h10Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc – Lộc xuân ( PL )

- 22h15Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40Chương trình : Đọc truyệnBên ngoài mùa xuân

- 23h00Chương trình tổng hợp đón giao thừa Quý Tỵ 2013

- 00h00Tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam : Chủ tịch nước chúc tết

- 00h05Chủ tịch tỉnh chúc tết

- 00h10Ca nhạc : Chúc mừng năm mới

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH ĐẶC BIỆT MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013

Chủ nhật – Ngày10 / 02 / 2013 – Nhằm ngày mùng 1 Tết

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay – Câu chuyện về những

thương hiệu nhà vườn

- 5h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi – Sự tích mùa xuân

- 6h40Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Chúc mừng năm mới

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV

- 7h15Chương trình : Ca nhạc – Nụ hôn mùa xuân

- 7h50Tiết mục : Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Kỳ 13

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05CT : Ca khúc truyền thốngKhoảnh khắc mùa xuân

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Nghệ sĩ và cuộc đời – Danh hài Hồng Tơ

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh Tết sum vầy

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Tấu hài : Câu chuyện đầu năm

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05Chương trình: Quà tặng giai điệu ngày xuân

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05CT : Ca khúc truyền thốngKhoảnh khắc mùa xuân ( PL )

- 15h40Câu lạc bộ thể thao

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ngày cuối tuần ( PL của ngày thứ bảy )

- 17h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 19h00Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Chúc mừng năm mới

- 19h20Chương trình Sân khấu truyền thanh :

Vỡ cải lương : Sự tích cái bình – Cái chung

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Quà tặng âm nhạc ngày xuân ( PL )

- 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40Chương trình : Đọc truyệnGọi mùa xuân vế

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CHỦ NHẬT – NGÀY 27/02/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi

- 6h40Ca nhạc thiếu nhi

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 7h50Tiết mục : Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Nghệ sĩ và cuộc đời

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Tấu hài : Ba Ông

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05Chương trình: Ca nhạc chon lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ngày cuối tuần ( PL của ngày thứ bảy )

- 17h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV ( PL )

- 17h15Thông báo + TM : Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ( PL )

- 17h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50Chương trình : Kể chuyệnthiếu nhi ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Chương trình Sân khấu truyền thanh :

Vỡ cải lương : Bóng ma và tội ác

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40Chương trình : Đọc truyện

- 22h55Bản tin cuối ngày