CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 30/04/2015

BUỔi SÁNG
– 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
– 5h12 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
– 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang
– 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
– 6h25
– 6h25 Tiếp âm trực tiếp Lễ Mitting , diễu binh , diễu hành kỷ niệm
40 năm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước
( 30/4/1975 – 30 /4/2015 )
– 10h00 Bản tin quốc tế
– 10h05 Trực tiếp chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
– 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
– 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
– 11h50 Thông tin công cộng : ( Ca nhạc + Giới thiệu CT ngày )
* Q Cáo :
– 12h00 Bản tin văn hóa xã hội
– 12h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu
BUỔI CHIỀU
– 13h00 Bản tin An ninh trật tự
– 13h05 Ca cổ : Bài ca địa đạo
– 13h40 Nhìn ra thế giới
– 14h00 Bản tin kinh tế
– 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
– 15h00 Bản tin trong nước
– 15h05 Sân khấu – Trích đoạn : Ánh lửa rừng khuya – Phần 1
– 15h40 Câu lạc bộ thể thao
– 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
– 16h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Khúc hát tháng tư
– 17h00 Chuyên mục : An ninh trật tự
– 17h15 T Báo + Q Cáo : ( Ca nhạc + Giới thiệu CT ngày )
* Q Cáo :
– 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
BUỔI TỐI
– 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
– 18h50 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Cờ hồng tung bay
– 19h05 Bản tin văn hóa xã hội ( PL )
– 19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
– 19h30 Sân khấu-Trích đoạn : Ánh lửa rừng khuya – Phần 1 ( PL )
– 20h00 Bản tin An ninh trật tự ( PL )
– 20h05 Trực tiếp Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện
Chủ đề : Phòng trị rong kinh , rong huyết
– 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
– 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )
– 22h25 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc
– 22h40 CT : Đọc truyện – “ Của tôi và gió ” của Ngô Thị Ý Nhi
– 22h55 Bản tin cuối ngày