CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 23/12/2014

BUỔi SÁNG
– 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
– 5h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
– 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước
– 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
– 6h25 T Báo + Q Cáo :
– 6h30 CT : Ca nhạc thiếu nhi – Tiếp bước cha anh làm nghìn việc tốt
– 7h00 Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe
– 7h15 Chương trình : Ca nhạc
– 8h00 Bản tin trong nước
– 8h05 Chương trình : Văn nghệ địa phương – Chia tay mùa phượng ấy
– 8h40 Câu lạc bộ thể thao
– 9h00 Bản tin kinh tế
– 9h05 Trực tiếp chương trình : Quà tặng âm nhạc
– 10h00 Bản tin quốc tế
– 10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Nhắn cánh chim chiều
BUỔI TRƯA
– 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
– 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
– 11h50 Thông tin công cộng : ( Ca nhạc + Giới thiệu CT ngày )
* Q Cáo
– 12h05 CT : Đọc truyện – “ Một đêm ở bến đò ” của Ngọc Vinh
– 12h20 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm :
Chủ đề : Nhà văn Lương Hiệu Vui và tiểu thuyết “ Khám Chí Hòa ”
– 12h40 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc
BUỔI CHIỀU
– 13h00 Bản tin An ninh trật tự
– 13h05 Tấu hài : Đồng cảnh ngộ
– 13h40 Nhìn ra thế giới
– 14h00 Trực tiếp Trận 1 Bảng B Giải bóng đá – Cúp Truyền hình TG
Lần III / 2014 Giữa : Ngói Đồng Tâm LA – Vĩnh Long
– 14h45 Bản tin kinh tế ( PL )
– 14h50 Bản tin trong nước ( PL )
– 15h55 Ca nhạc chờ bóng đá
– 15h00 Trực tiếp Trận 1 Bảng B Giải bóng đá – Cúp Truyền hình TG
Lần III / 2014 Giữa : Ngói Đồng Tâm LA – Vĩnh Long
– 15h50 CT : Bài học kinh nghiệm về công tác triển khai dự án VLAP
– 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
– 17h00 Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe ( PL )
– 17h15 T Báo + Q Cáo : ( Ca nhạc + Giới thiệu CT ngày )
* Q Cáo :
– 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
BUỔI TỐI
– 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
– 18h50 CT : Ca nhạc thiếu nhi – Tiếp bước cha anh làm nghìn việc tốt
– 19h03 Tiết mục : Thi đua là yêu nước ( PL )
– 19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
– 19h30 Tấu hài : Đồng cảnh ngộ ( PL )
– 20h00 Bản tin An ninh trật tự ( PL)
– 20h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
– 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
– 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
– 22h25 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm :
Chủ đề : Nhà văn Lương Hiệu Vui và tiểu thuyết “ Khám Chí Hòa ”
– 22h40 CT : Đọc truyện – “ Thản nhiên mây trời ” của Ngọc Vinh
– 22h55 Bản tin cuối ngày