CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 10/02/2016

********* BUỔI SÁNG **********
- 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình + Nghi thức chào cờ
- 5h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay – Các xã nông thôn mới vào Xuân
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Thông báo + Quảng cáo :
- 6h30 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Thầy cô cho em mùa Xuân
- 7h00 Chuyên mục : Khoa học công nghệ và cuộc sống – Gặp gỡ các kỹ sư
chân đất & giải pháp kỹ thuật hựu ích
- 7h15 Chương trình : Ca nhạc – Lao xao mùa Xuân
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca khúc truyền thống – Em về giữa phố Xuân
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp Chương trình : Qùa tặng âm nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
************ BUỔI TRƯA ************
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay – Các xã nông thôn mới vào Xuân
- 11h25 * Q cáo + Thông tin công cộng :
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin khoa học kỷ thuật
- 12h00 Bản tin văn hóa xã hội
- 12h05 Chương trình : Tình khúc vượt thời gian ( PL của trưa ngày thứ bảy )
- 12h45 Chuyên mục : Tiền Giang hội nhập thế giới – Tiền Giang với công tác
thu hút đầu tư
********* BUỔI CHIỀU **********
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Chương trình : Ca cổ – Xuân về trên đất Phương Nam
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế ( PL )
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc – Ngày tết quê em
- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )
- 15h05 Chương trình : Ca khúc truyền thống – Em về giữa phố Xuân
- 15h40 Câu lạc bộ thể thao
- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL của buổi sáng lúc 10h05 )
- 17h00 Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )
- 17h15 Bản tin văn hóa xã hội ( PL )
- 17h20 T Báo + Q Cáo :
- 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
********* BUỔI TỐI **********
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h45 Giới thiệu chương trình tối
- 18h50 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Thầy cô cho em mùa Xuân
- 19h05 Bản tin An ninh trật tự ( PL )
- 19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay – Các xã nông thôn mới vào Xuân
- 19h30 Chương trình : Ca cổ – Xuân về trên đất Phương Nam ( PL )
- 20h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
- 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc – Ngày tết quê em ( PL )
- 22h25 Chương trình : ca nhạc nước ngoài chọn lọc
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Mùa Xuân của Chị ” của Khô Khắc Tài
- 22h55 Bản tin cuối ngày
- 23h00 Nhạc không lời