CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 09/12/2014

BUỔi SÁNG
– 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
– 5h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
– 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước
– 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
– 6h25 T Báo + Q Cáo :
– 6h30 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Học và chơi
– 7h00 Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe
– 7h15 Chương trình : Ca nhạc
– 7h45 Trực tiếp : Khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân Dân tỉnh
Tiền Giang khóa VIII
– 9h40 Câu lạc bộ thể thao
– 10h00 Bản tin quốc tế
– 10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Nhắn cánh chim chiều
BUỔI TRƯA
– 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
– 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
– 11h50 Thông tin công cộng : ( Ca nhạc + Giới thiệu CT ngày )
* Q Cáo
– 12h05 CT : Đọc truyện – “ Bức tranh ” của Trần Hữu Hội
– 12h20 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm :
Chủ đề : Giới thiệu về tác phẩm kịch của nhà văn Xuân Đức
– 12h40 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc
BUỔI CHIỀU
– 13h00 Bản tin An ninh trật tự
– 13h05 Tấu hài : Cẩm hột xoàn
– 13h40 Nhìn ra thế giới
– 14h00 Bản tin kinh tế
– 14h05 Ca nhạc chọn lọc
– 15h00 Bản tin trong nước
– 15h05 Chương trình : Văn nghệ địa phương – Bến đợi hoàng hôn
– 15h40 Câu lạc bộ thể thao
– 16h00 Bản tin quốc tế
– 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
– 17h00 Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe ( PL )
– 17h15 T Báo + Q Cáo : ( Ca nhạc + Giới thiệu CT ngày )
* Q Cáo :
– 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
BUỔI TỐI
– 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
– 18h50 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Học và chơi
– 19h03 Tiết mục : Thi đua là yêu nước ( PL )
– 19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
– 19h30 Tấu hài : Cẩm hột xoàn ( PL )
– 20h00 Bản tin An ninh trật tự ( PL)
– 20h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
– 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
– 21h30 Chương trình : Văn nghệ địa phương – Bến đợi hoàng hôn
– 22h05 Nhìn ra thế giới ( PL )
– 22h25 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm :
Chủ đề : Giới thiệu về tác phẩm kịch của nhà văn Xuân Đức
– 22h40 CT : Đọc truyện – “ Biển lại hiền hòa ” của Nguyễn Văn Anh
– 22h55 Bản tin cuối ngày