Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân huyện Tân Phước

(THTG) Chiều ngày 15-5, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng với lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo UBND huyện Tân Phước tiếp xúc ông Hồ Quang Huấn, ấp 4, xã Tân Lập 1 được cha ông là ông Hồ Quang Cung ủy quyền khiếu kiện, đề nghị cấp thêm 300 mét đất ở do bị thu hồi đất thực hiện dự án khu công nghiệp Long Giang hồi 16 năm trước.

Ông Huấn trình bày khiếu kiện với chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Bá Thủy

Ông Hồ Quang Cung đứng tên hợp đồng với Công ty cổ phần rau quả nhận khoán 1,32 ha đất trồng khóm, gồm đất sản xuất và đất xung quanh nhà ở. Thực hiện dự án Khu công nghiệp Long Giang, căn cứ các quy định pháp luật tại thời điểm đó và từ phương án số 537 của UBND tỉnh, ông Cung được nhận bồi thường trước hạn hợp đồng, được giao 300 mét vuông đất ở, được giao đất xung quanh nhà, được nhận tiền bồi thường hoa màu, kiến trúc trên đất bị thu hồi và được hưởng các chính sách an sinh xã hội vì là gia đình chính sách nên hiện cuộc sống kinh tế gia đình ổn định.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận vụ việc. Ảnh: Bá Thủy

Sau khi nghe ông Huấn trình bày, nghe ý kiến từ các sở ngành và ý kiến của lãnh đạo huyện Tân Phước, ông Nguyễn Văn Vĩnh kết luận nội dung kiến nghị của ông Huấn liên quan đến thu hồi đất thực hiện khu công nghiệp Long Giang đã được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật và thấu tình đạt lý. Mặt khác, ông Huấn không thuộc đối tượng bố trí tái định cư nên không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Đề nghị ông Huấn chấp hành các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành trước đó và chấm dứt khiếu kiện kéo dài, dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tập trung lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống gia đình ổn định./

Kim Nữ