Chủ tịch Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và làm việc với KTNN. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc cơ quan KTNN và Tổng KTNN lần đầu tiên được hiến định trong Hiến pháp năm 2013, cùng với việc Quốc hội thông qua Luật KTNN năm 2015 đã tiếp tục tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn cho sự phát triển mới, cũng như khẳng định vai trò, vị trí của KTNN.

Thời gian qua, hoạt động của KTNN đã có nhiều tiến bộ, tăng dần tính chuyên nghiệp, chất lượng các kết luận, kiến nghị kiểm toán ngày càng tốt hơn, góp phần giải đáp những đòi hỏi bức xúc về quản lý kinh tế nói chung và quản lý tài chính-ngân sách nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá kết quả kiểm toán năm 2016 và 8 tháng năm 2017 khá nổi bật, thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành kiểm toán; ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của KTNN trong thời gian qua.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của các cơ quan hữu quan tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN tiếp tục phát huy các kết quả đạt được; lưu ý các khó khăn, thuận lợi của kinh tế trong nước, sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chủ động và sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN phải luôn quán triệt và thể chế hóa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để hoạt động đúng định hướng, đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán. Từ đó, cung cấp thông tin xác thực và kịp thời, phục vụ tốt nhất việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giúp cho Quốc hội xem xét, quyết định các chính sách về tài chính, tiền tệ quốc gia, thuế, ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước với chất lượng cao nhất.

KTNN cần tích cực ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành để nhanh chóng đưa Luật KTNN năm 2015 vào cuộc sống, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động KTNN; chú trọng việc sửa đổi, bổ sung các quy trình, phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian kiểm toán gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nhấn mạnh việc bảo đảm nguyên tắc hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của KTNN và từng kiểm toán viên Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý KTNN không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; phân tích kỹ, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; khắc phục tình trạng phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm, hoặc chưa được công khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật KTNN. KTNN phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan thanh tra, kiểm tra để hạn chế hiện tượng chồng chéo tại cùng một đơn vị.

“Trong thời gian tới, KTNN tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, có chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài. Đặc biệt, phải luôn coi trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, kiểm toán viên vững về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn cập nhật kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

KTNN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Đề án đầu tư hệ thống trụ sở làm việc theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 của Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) vào năm 2018 tại Hà Nội nhằm tận dụng cơ hội để tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới, nâng cao vị thế, hình ảnh của cơ quan KTNN nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Để phục vụ Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016” và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN thực hiện kiểm toán sớm và tập hợp kết quả kiểm toán của các năm trước thuộc các lĩnh vực này, kịp thời cung cấp thông tin cho các đoàn giám sát của Quốc hội, UBTVQH.

Đồng thời đề nghị KTNN thực hiện kết luận của UBTVQH tại phiên họp thứ 14; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội để xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm toán năm 2018 đúng định hướng, có chất lượng, hiệu quả.

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của KTNN tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, UBTVQH sẽ giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xem xét và báo cáo UBTVQH việc ban hành Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015; đề nghị Chính phủ xem xét ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn với KTNN trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan này nâng cao năng lực, phát huy vị trí và vai trò cơ quan kiểm tra tài chính công “công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”, có uy tín và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Tiếp thu ý chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các ý kiến của đại diện các cơ quan hữu quan, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc khẳng định, KTNN sẽ tiếp tục bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm toán theo luật định, góp phần ngày càng khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của KTNN trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước.

ĐCSVN