Chợ Gạo đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo

(THTG) Báo cáo của UBND huyện Chợ Gạo cho biết, từ đầu năm đến nay, với sự cố gắng của các ngành các cấp đã góp phần giảm được 100 hộ nghèo, đạt 125% kế hoạch so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Huyện ủy.

vlcsnap-2022-10-07-08h19m41s257.png

vlcsnap-2022-10-07-08h20m03s658.png

Chợ Gạo chú trọng công tác an sinh xã hội, tạo việc làm bền vững cho người dân…

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo  của huyện còn: 735 hộ, chiếm tỷ lệ: 1,37%.  Để tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo, huyện ưu tiên nâng cao nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện các chính sách hỗ trợ vốn vay, các dự án của các Hội, đoàn thể… Qua đó, tạo điều kiện cho lao động được làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài huyện,  hỗ trợ điều kiện sinh kế, tạo việc làm tại chỗ.

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, huyện Chợ Gạo đã lồng ghép các chương trình, đề án và huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân giảm nghèo hiệu quả. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững…

Tin và ảnh: Ngọc Duyên