Châu Thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, Tp. Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo thực hiện Chỉ thị 15 từ 00 giờ ngày 21-9

(THTG) Ngày 20-9, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 5390/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo.

tv 1

CDC Tiền Giang hỗ trợ xét nghiệm và truy vết F0 tại huyện Châu Thành. Ảnh: Thanh Hoàng

Công văn nêu rõ, ngày 14/9/2021, UBND tỉnh Tiền Giang có Công văn số 5275/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh; trong đó, thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg từ 00 giờ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 20/9/2021. Sau 05 ngày áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào mức độ nguy cơ từng địa bàn ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn của thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo và khả năng quản lý, kiểm soát dịch bệnh, UBND tỉnh Tiền  Giang quyết định:

1. Từ 00 giờ ngày 21/9/2021 cho đến khi có thông báo mới:

– Áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo.

– Giao Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo:

+ Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn quản lý, trong đó, lưu ý các nội dung nêu tại khoản 2 Công văn số 5275/UBND-KGVX ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Quyết định việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, diễn biến dịch bệnh còn phức tạp.

tv 2

Lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Châu Thành. Ảnh: Thanh Hoàng

2. Từ 00 giờ ngày 21/9/2021 đến hết ngày 25/9/2021:

– Áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Thành. Các nội dung thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg theo Công văn số 3550/UBND-KGVX ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Sau ngày 25/9/2021, căn cứ vào mức độ nguy cơ từng địa bàn ấp, xã, thị trấn và khả năng quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ quyết định việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

– Giao Chủ tịch UBND huyện Châu Thành:

+ Khẩn trương chỉ đạo, củng cố công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư và các giải pháp về y tế để chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

+ Chỉ đạo tiếp tục đánh giá mức độ nguy cơ, triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch để thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch theo Quyết định số 3989/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của Bộ Y tế trước ngày 30/9/2021; báo cáo đề xuất UBND tỉnh Tiền Giang việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành sau ngày 25/9/2021.

thd 4

Tiền Giang sẽ tăng cường tiêm vắc -xin phòng Covid-19 tại các địa phương. Ảnh: Thanh Hoàng

3. Giao Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo:

– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung Công văn số 5275/UBND-KGVX ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh, thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ đến từng địa bàn tổ dân phố, tổ tự quản, ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và quyết tâm kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 30/9/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

– Yêu cầu chính quyền địa phương cam kết quản lý chặt chẽ địa bàn, bảo vệ cho được “vùng xanh”, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để xảy ra ổ dịch mới hoặc để lây lan, bùng phát dịch do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

4. Đối với 08 địa phương còn lại: huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phước, huyện Cái Bè, huyện Gò Công Đông, thị xã Gò Công và huyện Tân Phú Đông: Tiếp tục thực hiện theo nội dung Công văn số 5275/UBND-KGVX ngày 14/9/2021 (áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ).

5. UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội tiếp tục vận động Nhân dân chung tay, góp sức, cùng với chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để có thể kiểm soát được dịch bệnh, khôi phục sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong thời gian tới.

6. Đề nghị các cơ quan báo chí trung ương, cơ quan báo chí trong tỉnh phối hợp và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa tin chính thống, tích cực về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến với người dân.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, ngày 14-9, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 5275/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành và áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện thị còn lại từ 00 giờ ngày 16/9/2021, cụ thể như sau:

1. Từ 00 giờ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 20/9/2021:

– Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành. Các nội dung giãn cách xã hội thực hiện theo Công văn số 3550/UBND-KGVX ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Sau ngày 20/9/2021, căn cứ vào mức độ nguy cơ và khả năng kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

2. Từ 00 giờ ngày 16/9/2021 cho đến khi có thông báo mới:

Áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phước, huyện Cái Bè, huyện Gò Công Đông, thị xã Gò Công và huyện Tân Phú Đông.

Giao Chủ tịch UBND các địa phương nêu trên chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn quản lý; trong đó, lưu ý các nội dung sau:

– Yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, quy định 5K, thông điệp 5T, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 05 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; chủ động khai báo y tế khi có các biểu hiện bệnh như ho, sốt,… với trạm y tế gần nhất; thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, đi khám, chữa bệnh, đi lao động, sản xuất, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ không bị dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

– Xem xét, quyết định việc hoạt động của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ sau:

+ Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu.

+ Các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu bao gồm: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, văn phòng phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu; kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật; dịch vụ giáo dục (dạy và học trực tuyến), khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ; hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất: thiết bị, vật tư, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ bưu chính viễn thông (trừ các điểm Internet công cộng), bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, dịch vụ bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng kiểm, tư vấn doanh nghiệp,…).

+ Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, nhưng chỉ bán mang đi (không phục vụ ăn, uống tại chỗ), người bán phải thực hiện đúng quy định 5K, đeo khẩu trang và sử dụng tấm chắn giọt bắn (kể cả tiểu thương ở các chợ).

– Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, 50% làm việc tại nhà, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, nhưng phải đảm bảo công việc cơ quan, đơn vị (trường hợp cần thiết khác, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết đến làm việc tại công sở) nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch; riêng lực lượng vũ trang và ngành Y tế làm việc theo sự sắp xếp của đơn vị; tăng cường tổ chức họp trực tuyến, chỉ tổ chức họp trực tiếp khi thực sự cần thiết, số lượng đại biểu dự họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp không quá 20 người trong một phòng và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01 mét. Không tổ chức họp mặt, ăn uống tập trung tại cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục yêu cầu người dân trong toàn tỉnh không ra đường trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp sau:

– Cấp cứu, đi mua thuốc trị bệnh.

– Các lực lượng thực hiện, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng… thực hiện nhiệm vụ.

– Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường, đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

– Các cửa hàng xăng dầu thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực tiếp quản lý để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

– Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

– Các phương tiện vận chuyển từ địa phương khác đi ngang qua địa bàn tỉnh trên các tuyến Quốc lộ thì thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế nhưng không được dừng, đỗ.

Sau 05 giờ đến trước 19 giờ (hàng ngày), việc ra đường của người dân vẫn thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Công tác kiểm soát phòng, chống dịch

– Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch các cấp trên địa bàn tỉnh, bổ sung chốt bên trong các khu vực phong tỏa, thiết lập chốt kiểm soát giữa các vùng đỏ, cam, vàng, xanh.

– Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch theo quy định.

– Tăng cường quản lý chặt chẽ việc đi lại giữa các vùng, đặc biệt là vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) với các vùng còn lại.

– Đối với người ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo Công văn số 3585/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (tuy nhiên, kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 phải còn trong thời hạn 48 giờ) và phải cách ly tập trung 14 ngày.

– Đối với phương tiện và người trên phương tiện (bao gồm: lái xe, nhân viên phục vụ, người xếp dỡ hàng hóa…) hoạt động vận tải vận chuyển hàng hóa, vật tư, nông sản trong địa bàn tỉnh hoặc từ các tỉnh, thành phố khác đến Tiền Giang phải thực hiện theo Công văn số 5185/UBND-KT ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý vận tải, vận chuyển hàng hóa, vật tư, nông sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định có liên quan.

– Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch theo quy định.

– Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát địa bàn; thực hiện việc kiểm tra hàng ngày theo quy định.

5. Công tác xử lý ổ dịch và điều trị

– Tập trung và huy động mọi nguồn lực (nhân lực, trang thiết bị y tế…) để điều trị cho bệnh nhân Covid-19, giảm số bệnh nhân nặng và hạn chế thấp nhất bệnh nhân tử vong.

– Tiếp tục xử lý nhanh các ổ dịch ngay khi mới phát sinh, “thần tốc” điều tra, truy vết F0, F1, không để bỏ sót đối tượng và cắt đứt nguồn lây lan trong cộng đồng.

6. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm “lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch Covid-19”theo Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 261/HD-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh về việc thiết lập, bảo vệ và mở rộng các “vùng xanh” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo phương châm “xanh đến đâu – giữ đến đó”.

8. Tiếp tục thực hiện phương án “03 tại chỗ” đối với các doanh nghiệp theo Bộ tiêu chí tạm thời đã ban hành.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chính sách đối với các đối tượng khó khăn khác; rà soát, bổ sung, không để bỏ sót đối tượng. Vận động nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là tại khu vực cách ly, phong tỏa.

10. Tổ chức dạy và học trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; chuẩn bị sẵn sàng phương án học trực tiếp khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt.

11. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình dịch bệnh đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn; có quyền quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn so với quy định chung đối với từng vùng hoặc trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

12. UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội tiếp tục vận động Nhân dân chung tay, góp sức, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để sớm đẩy lùi dịch Covid-19, khôi phục sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong thời gian tới.

13. Đề nghị các cơ quan báo chí trung ương, cơ quan báo chí trong tỉnh phối hợp và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa tin chính thống, tích cực về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến với người dân.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

P.H