Cái Bè: Nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế cho người dân ở xã vùng sâu Mỹ Lợi B

(THTG) Năm 2023, xã Mỹ Lợi B huyện Cái Bè quyết tâm về đích xã nông thôn mới nâng cao. Thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, xã Mỹ Lợi B đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình thông qua hình thức Panô, áp phích, tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã và tuyên truyền thông qua các cuộc họp tổ, ấp… Cán bộ các đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà để nâng cao nhận thức về chính sách BHYT cho người dân.

vlcsnap-2023-04-03-10h19m03s796.png

vlcsnap-2023-04-03-10h19m20s600.png

Cán bộ chuyên trách đến từng nhà vận động người dân tham gia BHYT. Ảnh: Lê Thi

Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở xã Mỹ Lợi B đạt 91%. Để tiếp tục giữ vững và nâng chất tiêu chí, các ban, ngành, đoàn thể xã tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền chính sách hỗ trợ mua  BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Dù khó khăn nhưng để đạt danh hiệu Nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra, xã đang tìm nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện để nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, đặc biệt ở những hộ vừa thoát nghèo.

Tham gia BHYT rất có lợi cho người dân, với số tiền đóng hàng tháng không nhiều, nhưng không may bị ốm đau, bệnh tật, sẽ được BHYT chi trả, hỗ trợ, qua đó sẽ giảm bớt chi phí, gánh nặng kinh tế cho bản thân và gia đình, đặc biệt là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với sự quyết liệt, đồng bộ, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, xã Mỹ Lợi B quyết tâm nâng cao hơn nữa tỷ lệ bao phủ BHYT, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao mà còn đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Yến Vân