Bộ Xây dựng kiểm tra một số dự án trọng điểm tại 7 địa phương

Ngày 2-6, Bộ Xây dựng cho biết, dự kiến vào quý 2 và quý 3-2022, bộ sẽ kiểm tra công tác quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng tại 7 địa phương gồm: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Untitled 1

Theo Bộ Xây dựng, hiện thị trường vật liệu xây dựng đang có biến động giá mạnh, khiến công tác giải ngân các dự án đầu tư công bị chậm tiến độ. Để hạn chế ảnh hưởng xấu tới dự án đầu tư xây dựng, trong quá trình kiểm tra tại các địa phương, Bộ Xây dựng sẽ chỉ ra những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng. Qua đó, bộ sẽ chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định; nâng cao vai trò, trách nhiệm các địa phương trong việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng.

Đặc biệt, đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng sẽ làm rõ công tác thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, quản lý hợp đồng đối với một số dự án trọng điểm do UBND tỉnh quyết định đầu tư, nhất là về quản lý chi phí, quản lý tiến độ, hình thức hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng.

Nguồn SGGP