Bộ VHTTDL gặp mặt 120 già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 20/4/2017, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc và Hội thảo giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tham dự Hội nghị- Hội thảo có 120 đại biểu là các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín các dân tộc khu vực phía Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai; Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh).

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì Hội nghị- Hội thảo.

Bộ VHTTDL gặp mặt 120 già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1Mục tiêu cuối cùng là làm cho văn hóa dân tộc cùng phát triển hơn, tốt hơn. Văn hóa từng dân tộc phải có tầm giá trị quốc tế (ảnh Thanh Hà)

Hội nghị này được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, chủ thể văn hóa trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong việc thực hiện những mục tiêu kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, tạo điều kiện cho các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của các dân tộc được giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm, thời đề xuất các giải pháp mang tính cấp bách, thiết thực, phù hợp với dân tộc mình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc ngày càng hiệu quả trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Bộ VHTTDL gặp mặt 120 già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 2120 đại biểu là các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín các dân tộc khu vực phía Bắc tham dự Hội nghị- Hội thảo (ảnh Thanh Hà)

Các ý kiến tại Hội nghị- Hội thảo tập trung vào một số vấn đề như: Xác định nội dung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người ra khỏi tình trạng có nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, cơ chế chính sách đặc thù phù hợp để bảo tồn văn hóa các dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Gặp gỡ, lấy ý kiến của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người uy tín cùng tìm ra các giải pháp cụ thể thiết thực để bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc có hiệu quả; Phổ biến, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thông báo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Hoan nghênh các ý kiến đóng góp tại Hội nghị- Hội thảo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, vấn đề dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước, Bác Hồ quan tâm ngay từ khi bắt đầu xây dựng Nhà nước Việt Nam. Bộ máy quản lý, chăm lo vấn đề dân tộc của Nhà nước ở cấp được kiện toàn.

Sau Hội nghị- Hội thảo, Bộ VHTTDL ghi nhận các ý kiến của đồng bào để đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ bổ sung, điều chỉnh chính sách dân tộc trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng đề nghị, các già làng, trưởng bản, với vai trò và uy tín của mình ở địa phương, sẽ là người chỉ đạo, vận động đồng bào trong việc phát huy, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc. Các cơ quan Nhà nước sẽ hướng dẫn, hỗ trợ. “Mục tiêu cuối cùng là làm cho văn hóa dân tộc cùng phát triển hơn, tốt hơn. Văn hóa từng dân tộc phải có tầm giá trị quốc tế”- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhận định.

Sau buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, chiều 20/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng sẽ gặp mặt các đại diện già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc. Ngày 21/4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng sẽ gặp mặt các đại biểu./.

Nguồn Tổ quốc

Các bài viết cùng chuyên mục