Bộ đội Biên phòng Tiền Giang phát động thi đua chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng

(THTG) Ngày 10-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng BĐBP tỉnh, tiến tới Đại hội Thi đua Quyết thắng BĐBP Việt Nam giai đoạn 2019-2024 với chủ đề: “30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết thắng”. Thượng tá Trương Thành Tiến – Phó Chỉ huy trưởng – kiêm Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ

Đợt thi đua cao điểm được thực hiện từ ngày 12/7/2024 đến ngày 10/8/2024 với các nội dung, chỉ tiêu gồm: tuyên truyền sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 507-CT/QUTW, ngày 28/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, định hướng, quản lý tư tưởng; tăng cường giáo dục truyền thống của đơn vị, BĐBP, quân đội, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện lễ tiết, tác phong, chấp hành kỷ luật, pháp luật, duy trì nền nếp chính quy. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trương Thành Tiến, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh nhấn mạnh: Công tác thi đua phải gắn chặt với khen thưởng, thực sự khích lệ, động viên cao độ sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ. Tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của BĐBP, BĐBP tỉnh và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích mới, cống hiến hơn nữa công sức, trí tuệ và tài năng vào sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của tỉnh.

Sĩ Đan