Bộ Công an hội nghị trực tuyến chuẩn bị ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(THTG) Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hội nghị được trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trung tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cùng đại diện Chỉ huy Công an một số đơn vị, địa phương.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến chuẩn bị ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại điểm cầu Tiền Giang.

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào ngày 1/7/2024, Bộ Công an ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đến nay, 63/63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu UBND các tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật; xây dựng phương án kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự; chế độ chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên; cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để bảo đảm lực lượng này đi vào hoạt động ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.

Tại Tiền Giang, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời tích cực phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các luật và Nghị định, Thông tư trong cán bộ, công nhân viên chức và Nhân dân. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ triển khai các Luật và văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn chuyên sâu để đảm bảo năng lực thực hiện hiệu quả, đưa các Luật vào cuộc sống.

Qua nghe các báo cáo tham luận, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực với tinh thần khẩn trương để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của Công an các đơn vị địa phương, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Lễ ra mắt trong toàn quốc để góp phần lan tỏa, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể đối với việc triển khai Luật.

Tin và ảnh: Trọng Tín