Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

(THTG) Ngày 31-8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị có buổi làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang để cho ý kiến dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị.