Bế mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 21-9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã bế mạc phiên họp thứ 14 sau tám ngày làm việc khẩn trương.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp lần thứ 14 để tập trung cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư và công tác chuẩn bị kỳ họp; đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, công tác chuẩn bị nội dung cho Phiên họp lần này tiếp tục có sự tiến bộ, thể hiện tinh thần tích cực, khẩn trương của các cơ quan hữu quan. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung trình ra. Tùy thuộc vào nội dung cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định ban hành nghị quyết hoặc kết luận đối với từng nội dung của phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh hồ sơ các dự án luật, các báo cáo để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư. Đối với Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất chưa trình ra Quốc hội tại kỳ họp sắp tới để Chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh.

Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp rà soát tích cực, chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình để bảo đảm tiến độ, chất lượng, gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội đúng thời hạn quy định, đồng thời chú trọng chuẩn bị các văn bản tóm tắt để trình bày trước kỳ họp. Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp này để hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội và tiếp tục phối hợp để đôn đốc chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho kỳ họp sắp tới, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 15 vào trung tuần tháng 10.

Về dự thảo Nghị định quy định về quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại và các nội dung liên quan đến các hiệp định, các công ước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phối hợp với Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội để hoàn chỉnh và ban hành nghị định, thực hiện đúng các thủ tục ký kết đối với các hiệp định, công ước bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Về Chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo giám sát, dự thảo nghị quyết xin ý kiến thành viên các Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Đề nghị Thường trực các Ủy ban của Quốc hội gửi thông báo kết luận về nội dung thuộc lĩnh vực mình phụ trách đến Tổng Thư ký Quốc hội chậm nhất là một ngày sau khi bế mạc phiên họp này, tổng hợp thành báo cáo, thông báo kết luận chung của phiên họp để gửi xin ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, dự kiến Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 11 đến 13-10, xem xét nhiều nội dung quan trọng trước Kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Vì vậy, đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương kịp thời chuẩn bị các nội dung liên quan để phiên họp được diễn ra thành công.

Nguồn Nhân dân