Bảo hiểm xã hội Tiền Giang tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi

(THTG) Ngày 7-6, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2024.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: Bá Thủy

Tham gia hội thi, các thí sinh bước vào tranh tài với các phần thi hấp dẫn, phong phú, xoay quanh chủ đề tuyên truyền và phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tuyên truyền, vận động, cổ vũ, hướng dẫn người lao động và mọi người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, bảo hiểm y tế toàn dân.

Ông Võ Khánh Bình – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, qua hội thi nhằm bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền tại các địa phương. Qua đó phổ biến và nhân rộng các hình thức, phương pháp và nội dung tuyên truyền hay, hiệu quả tại các địa phương, đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong thời gian tới.

Nguyễn Phong