Ban Văn hoá Xã hội – HĐND tỉnh làm việc với huyện Gò công Đông

(THTG) Chiều ngày 21/6, Đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với UBND huyện Gò Công Đông về việc thực hiện quy trình điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; xét hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Bình

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2015, tổng số hộ được rà soát, điều tra 5.171 hộ, có 2.901 hộ được công nhận hộ nghèo, 1.594 hộ được công nhận hộ cận nghèo, có 346 hộ thoát nghèo, vượt 15% so với kế hoạch tỉnh giao. Năm 2016 rà soát, điều tra 4.739 hộ, có 2.628 hộ được công nhận hộ nghèo, 1.792 hộ được công nhận hộ cận nghèo, có 413 hộ thoát nghèo, vượt 65% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Tổng số hộ gia đình người có công được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ 200 căn. Trong đó, xây mới 119 căn, sửa chữa 81 căn, còn lại 20 căn không thực hiện hỗ trợ, do đối tượng đã chết và trong khi chờ đợi chính sách, đối tượng đã tự sửa chữa, xây lại nhà.

2

3

Các đại biểu phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: Việt Bình

Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xét hỗ trợ và xây dựng nhà ở cho người có công với Cách mạng luôn được quan tâm, tập trung thực hiện từ ấp, khu phố, trực tiếp đối với từng hộ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân theo đúng hướng dẫn. Ban chỉ đạo cấp huyện, xã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và triển khai cũng như quá trình điều tra ở cấp xã.

Tuy nhiên, việc đánh giá hộ nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều còn một số bất cập như: Có những hộ dân rơi vào hộ nghèo do thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, nhưng thực tế, nguồn thu nhập của các hộ này trên mức trung bình, do không mua sắm tài sản nên rơi vào hộ nghèo; một số hộ có cuộc sống khó khăn, tài sản do người khác tặng, cho, biếu không xuất phát từ thu nhập vẫn được tính điểm để làm căn cứ đánh giá hộ nghèo nên hộ dạng này không nghèo. Quá trình điều tra, đề nghị phê duyệt kéo dài nên nhiều hộ gia đình người có công không chờ đợi được nên phải tự sửa chữa, nâng cấp nhà ở, hoặc đối tượng chết. Việc quy định quyết toán sử dụng hóa đơn đỏ cũng gây khó khăn do người thụ hưởng phải khấu trừ một phần kinh phí hỗ trợ cho hóa đơn; phụ cấp cho cán bộ điều tra còn quá thấp.

Đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị của địa phương, đồng thời đề nghị địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công tác điều tra đảm bảo công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy trình để công tác điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng đảm bảo công bằng, đúng đối tượng./.

Khánh Hồng