Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc Liên minh Hợp tác xã

(THTG) Ngày 20/4, đoàn giám sát Ban Kinh tế ngân sách –Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang về thực trạng và tình hình hoạt động giai đoạn 2012-2016. Tham gia cùng đoàn có bà Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

1

Ảnh: Lê Long

          Cuối năm 2016, toàn tỉnh Tiền Giang có 1 Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và 96 HTX, Quỹ tín dụng nhân dân với trên 46 ngàn thành viên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp – thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, thương mại và tín dụng. Tổng nguồn vốn hoạt động của 96 Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân trên 2.300 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 10.000 lao động với thu nhập bình quân gần 4 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, vấn đề khó đối với Hợp tác xã hiện nay là cán bộ làm công tác chuyên trách quản lý  Nhà nước về kinh tế tập thể còn thiếu, nhiều hợp tác xã kém năng lực trong công tác quản lý, điều hành, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho khu vực hợp tác xã chưa đáp ứng từng loại hình hợp tác xã, các chính sách hỗ trợ hợp tác xã chưa cụ thể, kịp thời để các hợp tác xã có thể tiếp cận và thực hiện.

Buổi làm việc nhằm giúp Đoàn giám sát HĐND tỉnh Tiền Giang nắm rõ hơn về tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn thực tế trong quá trình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, từ đó làm cơ sở trình ngành chức năng tỉnh xem xét nhằm sớm có những định hướng, cơ chế chính sách nhằm phát triển mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả hơn trong thời gian tới/./

Trọng Hiếu