Ba Lan hỗ trợ trùng tu Lăng Tự Đức

      Dự án bảo tồn và trùng tu Lăng Tự Đức có tổng vốn tài trợ 39.586 USD từ Chương trình Hợp tác phát triển của Ba Lan và một phần vốn đối ứng của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Lăng Tự Đức là một điểm du lịch hấp dẫn của cố đô Huế

Ngày 4/12, tại thành phố Huế, đại diện Đại sứ quán Ba Lan phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức kết thúc khóa tập huấn chương trình “Bảo tồn, trùng tu và đào tạo kỹ thuật tại công trình Bi Đình-Lăng Tự Đức” và cấp giấy chứng nhận cho 24 học viên hoàn thành các chuyên đề đào tạo chính liên quan đến phương pháp bảo tồn các di tích bằng ngói, gạch và vôi vữa truyền thống.

Từ ngày 10/6 đến nay, các học viên tham dự khóa học được trang bị kiến thức cơ bản về nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá các nguy cơ gây hại cho di tích do các chuyên gia bảo tồn di sản văn hóa của Ba Lan hướng dẫn trực tiếp, đồng thời nâng cao khả năng lựa chọn giải pháp xử lý kỹ thuật tại công trường đến các phương pháp nghiên cứu, khảo sát, tư duy, lập hồ sơ di tích và lập kế hoạch công việc trong lĩnh vực bảo tồn, trùng tu di tích.

Bên cạnh phần lý thuyết, lập báo cáo hồ sơ khoa học, các học viên còn được thực hành trên thực địa tại di tích Bi Đình-Lăng Tự Đức gồm các chuyên đề liên quan đến phương pháp bảo tồn các di tích bằng ngói, gạch, đá và vôi vữa truyền thống. Qua đó, góp phần tích cực giúp cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế khôi phục diện mạo cổ kính cho công trình nhà bia nói riêng và khu vực lăng mộ Vua Tự Đức nói chung.

Nguồn Chính phủ