6 trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1-6-2024

(THTG) Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình là một trong những trường hợp vi phạm sẽ bi thu hồi giấy phép lái xe theo Quy định tại Thông tư 05/2024 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.

Kiểm tra GPLX người tham gia giao thông. Ảnh: Việt BÌnh

Cụ thể, Thông tư 05/2024 của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 01/6/2024 thì các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe gồm:

Trường hợp 1: Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe; Trường hợp 2: Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; Trường hợp 3: Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình; Trường hợp 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện; Trường hợp 5: Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký; Trường hợp 6: Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019).

Thông tư 05 cũng quy định rõ đối với các trường hợp 1, 2, 4, 6 thì khi giấy phép lái xe bị thu hồi sẽ không có giá trị sử dụng. Người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Riêng giấy phép lái xe bị thu hồi do “Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình” thì sau 01 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư này.

Mạnh Cường