34/34 trường học ở huyện Cai Lậy thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh trong trường học”

(THTG) Lan tỏa thông điệp “Hành động nhỏ – Ý nghĩa lớn” về công tác bảo vệ môi trường, trong năm học 2023 – 2024, đồng loạt 34/34 trường học Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện Cai Lậy đã triển khai thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh trong trường học”.

Việc làm nhỏ – Ý nghĩa lớn từ mô hình “Ngôi nhà xanh trong trường học”.

Trên cơ sở từ sự phát động của Huyện Đoàn – Hội Đồng đội huyện – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban giám hiệu – các Đoàn trường, Liên đội trên địa bàn huyện đã tổ chức mô hình “Ngôi nhà xanh trong trường học” về bảo vệ môi trường. Theo đó, các đơn vị đã tuyên truyền đến đoàn viên, đội viên, học sinh về việc hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, thay thế bằng các sản phẩm phù hợp, thân thiện với môi trường, góp phần phát huy mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn ô nhiễm môi trường từ nhựa và nilon. Tại mỗi đơn vị, bước đầu Huyện Đoàn – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hỗ trợ 200 quyển tập để làm quà đổi lấy chai nhựa từ học sinh khi các em tham gia thực hiện mô hình. Nguồn kinh phí thu được từ mô hình sẽ được các đơn vị sử dụng hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và duy trì thực hiện mô hình tại đơn vị.

Việc thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh trong trường học” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, đội viên, học sinh, góp phần lan tỏa những việc làm ý nghĩa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tin và ảnh: Hồng Linh