Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

 

Ảnh minh họa Nguồn: internet

      Ngày 23/8, tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Cơ sở khoa học xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam – phiên bản 2015”.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia môi trường cho rằng, Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là nước biển dâng. Nhận thức rõ tác động nghiêm trọng của BĐKH đến sự phát triển bền vững của đất nước, Việt Nam đã xây dựng nhiều chương trình quốc gia để ứng phó với BĐKH như: Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (năm 2008), Chiến lược Quốc gia về BĐKH (năm 2011), Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Các chương trình, chiến lược trên cùng với những hoạt động ứng phó với BĐKH trên quy mô cả nước đã thể hiện chủ trương, chính sách, nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

TS. Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Khí tượng, khí hậu (Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường) cho biết: Dự thảo Báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã đánh giá tốc độ BĐKH gia tăng theo hướng cực đoan hơn so với các đánh giá trước đây, đặc biệt là các hiện tượng cực đoan liên quan đến nhiệt độ cao gia tăng mạnh mẽ. Đơn cử, nồng độ khí nhà kính CO² trong 6 năm gần đây đã tăng tới hơn 40% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ trung bình bề mặt Trái đất tăng mạnh ở vùng lục địa và Bắc cực. Lượng mưa toàn cầu cũng có biến động rất rõ rệt. Tại Việt Nam, xu thế BĐKH cũng không nằm ngoài quy luật chung của thế giới.

Theo GS. Trần Thục, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, để triển khai thực hiện nhiệm vụ cập nhật kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam, trong bối cảnh Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu chuẩn bị công bố báo cáo lần thứ 5 (AR5), những thông tin được đề cập tại hội thảo “Cơ sở khoa học xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam – Phiên bản 2015” là cơ sở khoa học phục vụ cho các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trong thời gian tới./.