Thử nghiệm phun thuốc Bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục