Quảng bá, giới thiệu và xây dựng điểm bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục