Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 họp phiên toàn thể lần thứ 6

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban
 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chủ trì và
 phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

      Ngày 8/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên toàn thể lần thứ 6 để cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được tiếp thu, chỉnh lý bước đầu theo ý kiến góp ý của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dự và chỉ đạo phiên họp.

Khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, 3 tháng qua, cả hệ thống chính trị đã triển khai một cách rất tích cực, chủ động, khoa học và chặt chẽ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Có thể nói, đợt lấy ý kiến đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thảo luận, góp ý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn đồng bào trong cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức làm chủ đất nước, đã tích cực, nhiệt tình tham gia đóng góp nhiều ý kiến rất phong phú, rộng rãi, đầy tâm huyết, thiết thực, sát với tình hình của đất nước. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, đoàn thể, đơn vị trong cả nước, đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, tổ chức việc lấy ý kiến với nhiều hình thức phong phú, huy động toàn dân tham gia đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang… từ Trung ương tới cơ sở, đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Không chỉ trong nước, các cơ quan đại diện, các đoàn công tác ở nước ngoài cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia của các nhà khoa học pháp lý, các nhà khoa học trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thông qua các tổ chức của mình và thông qua nghiên cứu trực tiếp đóng góp ý kiến về Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hình thức tham gia rất phong phú, không khí thảo luận trên các diễn đàn rất sôi động, có cả tinh thần đấu tranh đảm bảo những tinh hoa trí tuệ của nhân dân và bác bỏ những xu hướng, cách suy nghĩ không phù hợp tình hình thực tiễn đất nước trong giai đoạn này.

Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã làm việc nghiêm túc, tận tụy, nhiệt tình, khoa học, trân trọng tiếp thu, chắt lọc các loại ý kiến để tập hợp, tổng hợp trên cơ sở khối lượng lớn ý kiến đóng góp của nhân dân, của các tổ chức; từ đó chuẩn bị bản báo cáo giải trình, tiếp thu và trình Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp những vấn đề có ý kiến khác nhau cần tiếp tục thảo luận, làm rõ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Việc tập hợp, tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của nhân dân sẽ được thực hiện nghiêm túc từ cơ sở đến Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 để bản Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội thông qua là bản Hiến pháp có chất lượng cao nhất./.