Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(THTG) Ngày 23/4, Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đạt giải cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2017.

Still0423_00016 Still0423_00017

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Việt Bình

Hai năm qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4, khóa XII, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giao dục, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể được duy trì thực hiện nghiêm túc. Trong sinh hoạt, các cơ quan, đơn vị đã gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác với nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, hầu hết các chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt được nhân rộng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Still0423_00020 Still0423_00026

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Việt Bình

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được; kịp thời khen thưởng những điển hình tiên tiến để nhân rộng trong Đảng và trong xã hội, xứ lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt , người đứng đầu thiếu gương mẫu, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong qua trình thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Qua 02 năm phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm về đề tài học tập và làm theo Bác, Ban tổ chức đã nhận được 195 tác phẩm của 139 cá nhân, nhóm tác giả các loại hình báo chí và văn học nghệ thuật. Qua tuyển chọn, Ban tổ chức thống nhất chọn 45 cá nhân, nhóm tác giải đạt giải thưởng cấp tỉnh, đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen cho 16 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Still0423_00027

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu kết luận. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân đạt được qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đồng thời nhấn mạnh, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần đặc biệt coi trọng  tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, với quyết tâm làm thế nào để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng, trong xã hội.

Thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực trong hoạt động thực tiễn, cũng như trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Tiền Giang mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Khánh Hồng