Tiền Giang chốt danh sách 14 ứng cử viên ĐBQH khóa XV và 100 ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

(THTG) Chiều ngày 16-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thỏa thuận lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang.

Hiep thuongHiep thuong 2Hiep thuong 7

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 3. Ảnh: Công Luận

Qua hiệp thương lần 2, tỉnh Tiền Giang có 12 người cư trú và làm việc tại địa phương, đủ điều kiện được đưa vào danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tất cả những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đều được cử tri tín nhiệm cao, đủ điều kiện đưa ra hội nghị hiệp thương lần 3, tuy nhiên có 1 người vì lý do cá nhân đã xin rút khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang thống nhất danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm 14 người, bầu chọn 8 đại biểu, trong đó có 11 người do địa phương giới thiệu.

Hiep thuong 8 Hiep thuong 5

 Đại biểu tham gia biểu quyết tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Ảnh: Công Luận

Đối với danh sách sơ bộ 105 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thống nhất đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, có 104 người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách trình hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Tuy nhiên, trước khi diễn ra hội nghị hiệp thương lần 3, có 4 người đã có đơn chuyển Ủy ban bầu cử tỉnh xin không tham gia ứng cử. Tại hội nghị hiệp thương lần 3, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang thống nhất danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 100 người để bầu chọn 61 đại biểu.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND sẽ được niêm yết ở khu vực bỏ phiếu chậm nhất trước ngày 03/5/2021. Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp xúc cử tri tại đơn vị ứng cử, để trình bày chương trình hành động của mình. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện từ khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử đến hết ngày 22/5/2021.

Hồng Tuyến