Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp thứ 59 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Chiều 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Phiên họp thứ 59 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Phiên họp thứ 59 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương 

 

Theo báo cáo và đánh giá tại phiên họp, ngay từ những tháng đầu năm nay, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và địa phương đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú, tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị được giao với trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn liền với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đại hội thi đua yêu nước và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp cũng đang tổ chức từ cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi và biểu dương, tôn vinh kịp thời những điển hình tiên tiến và các nhân tố mới. Công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đang được triển khai kịp thời, đúng kế hoạch. Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương có nhiều đổi mới, chủ động, trách nhiệm trong tổ chức chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm…

Tại phiên họp, các ý kiến cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm nay như: Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, chưa kịp thời và chậm đổi mới; phong trào thi đua ở một số nơi chưa thực sự tạo được động lực, tác động mạnh mẽ đến thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích không thật sự tiêu biểu…

Cơ bản đồng tình với báo cáo và các ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Các phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm nay tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng yêu cầu Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt hơn, sâu sắc hơn các phong trào thi đua nhằm góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, đồng thời thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thủ tướng cũng lưu ý các đơn vị phối hợp tốt với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp

Liên quan đến công tác khen thưởng, Thủ tướng đề nghị Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; đặc biệt phải quan tâm khen thưởng kịp thời các trường hợp, các thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất cũng như công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… đảm bảo kịp thời, chính xác và công bằng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Khen thưởng để động viên, để nhân rộng, nêu gương để học tập và nhân rộng phải kịp thời, phải chính xác. Chúng ta đã làm chặt rồi, chúng ta làm đã cố gắng rồi nhưng đề nghị các đồng chí trong Ban Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng chúng ta tiếp tục làm chặt chẽ hơn. Bởi vì chỉ một trường hợp thôi sẽ ảnh hưởng lớn lắm. Ảnh hưởng đến tác dụng khen thưởng, phong tặng danh hiệu của chúng ta. Trong khen thưởng, tôi đề nghị các đồng chí lưu ý, bây giờ có một số văn bản chúng ta ban hành và đi vào cuộc sống cũng có ý kiến, chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện, tiếp thu ý kiến. Thí dụ như danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú vừa rồi giới nghệ sỹ nói rất chân thành. Chúng ta tiếp thu để làm sao phong tặng, tôn vinh đúng, có tác dụng lớn…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Ngoại giao xây dựng, đề xuất cơ chế khen thưởng các cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoàn thiện tiêu chí, quy trình xét duyệt trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2; tính toán, hướng dẫn lại kinh phí khen thưởng để nâng cao mức động viên đối với các cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết – Sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.

Nguồn ĐCSVN