Thông báo về việc xả nước qua Cống Bảo Định

(THTG) Theo dự báo các cơ quan chuyên môn Trung ương và nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang, mùa khô năm 2019-2020 mực nước đầu nguồn sông Tiền ở mức thấp nên tình trạng xâm nhập mặn, thiếu nước trong mùa khô năm 2019 – 2020 rất cao và nghiêm trọng. Thực tế diễn biến xâm nhập mặn năm 2020 đã và đang diễn ra tại Tiền Giang rất phức tạp, cao hơn dự báo, độ mặn tăng cao, xâm nhập sớm, vượt qua độ mặn lịch sử năm 2016, lấn sâu vào nội đồng tỉnh Tiền Giang từ 03 hướng: cửa sông Tiền; sông Vàm Cỏ và đặc biệt sông Hàm Luông tỉnh Bến Tre mức độ tăng đột biến lấn sang, làm ảnh hưởng từ Mỹ Tho đến Mỹ Thuận và đã làm cho chân triều cống Xuân Hòa độ mặn cao. Từ đó, xâm nhập mặn lấn sâu vào đến kênh Nguyễn Văn Tiếp, nghiêm trọng nhất là đoạn từ Vàm kênh Nguyễn Tấn Thành đến Vàm Ba Rài.

Trước tình hình đó và có sự chủ động rút kinh nghiệm từ chống hạn mặn năm 2016, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh đã khẩn trương vào cuộc, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp phòng chống hạn, mặn bảo vệ sản xuất; cấp nước sinh hoạt

Hiện nay, các đập trên kênh Nguyễn Tấn Thành, rạch Ông Hổ, kênh Thuộc Nhiêu-Cầu Sao, rạch Bảo Định và đập Cầu Rượu trên kênh Sáu Ầu – Xoài Hột đã thi công xong. Để đảm bảo nước sản xuất cho vùng dự án Bảo Định, vùng cây ăn trái các huyện phía Tây và đảm bảo nguồn nước cho hai nhà máy Đồng Tâm và Bình Đức cung cấp đảm bảo số lượng và chất lượng nước sinh hoạt trong suốt mùa khô cho trên 800.000 người dân của huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và các huyện phía Đông của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành xả nước qua cống Bảo Định để cải thiện độ mặn khu vực phía Tây kênh Chợ Bưng, phía Đông kênh Nguyễn Tấn Thành và từ sông Tiền đến kênh Nguyễn Văn Tiếp kể từ ngày 22/2/2020 đến ngày 29/2/2020. Trong thời gian xả nước, mực nước trên các kênh thuộc phía Tây kênh Chợ Bưng đến kênh Nguyễn Tấn Thành sẽ hạ thấp (nhưng vẫn đảm bảo cho sản xuất) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; đã công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tại Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Với sự chỉ đạo quyết liệt, mặc dù hạn mặn vẫn đang diễn ra gay gắt nhưng đến nay nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt được đảm bảo nên chưa ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến chính quyền địa phương, nhân dân trong khu vực an tâm về nước sản xuất và sinh hoạt. Trong thời gian xả nước qua cống Bảo Định chỉ nhằm mục đích cải thiện độ mặn để chất lượng nước tốt hơn trong suốt mùa khô năm 2020. Trong thời gian xổ xả nước đề nghị chính quyền địa phương, nhân dân trong lưu vực có biện pháp giữ nước ngọt trên kênh, trên đồng; đồng thời khai thông kênh rạch đã nhiễm mặn ra các kênh trục để xổ xả đạt hiệu quả hơn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân biết để phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện phương án cải thiện chất lượng nguồn nước.

Sở NN&PTNT Tiền Giang