Thông báo tin buồn

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

Đồng chí Võ Đông Ba, sinh năm 1940, nguyên quán xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Tham gia cách mạng tháng 12 năm 1960, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.

Để ghi nhận những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng:

– Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;

– Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;

– Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng;

– Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;

– Huân chương Quyết thắng hạng Nhất;

– Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất;

– Huân chương độc lập hạng Ba;

– Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân;

– Nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Trung ương và địa phương.

Đồng chí đã từ trần vào hồi 04 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2024 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Giáp Thìn); hưởng thọ 84 tuổi, linh cữu quàn tại nhà riêng ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

– Lễ nhập quan lúc 16 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2024 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Giáp Thìn)

– Lễ viếng bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 01 tháng 7 năm 2024 (nhằm ngày 26 tháng 5 năm Giáp Thìn) – Lễ truy điệu lúc 14 giờ, ngày 02 tháng 7 năm 2024 (nhằm ngày 27 tháng 5 năm Giáp Thìn)

– Lễ động quan lúc 16 giờ, ngày 02 tháng 7 năm 2024 (nhằm ngày 27 tháng 5 năm Giáp Thìn). An táng tại đất nhà ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

Kính báo